9.6.2016

ישראל שולטת במרחב הימי של רצועת עזה ומגבילה את התנועה בו ואליו. גודלו של המרחב המותר לדייגי הרצועה נתון לשינויים ונקבע על-ידי ישראל. הסגר הימי שמטילה ישראל על עזה משפיע בעיקר על ענף הדייג, שמהווה עורק חיים מרכזי בכלכלת הרצועה. אלפי דייגים סובלים מפגיעה בפרנסתם בשל צמצום אוכלוסיית הדגים הנובע מהגבלת המרחב הימי. בנוסף, מלאכת הדייג כרוכה בסכנות: חשיפה לירי חי, מעצר, והחרמת ציוד בידי הצבא לתקופה בלתי מוגבלת.

ביום 7.4.2016 פנה ארגון גישה לדובר צה”ל בבקשת חופש מידע לפי חוק חופש מידע, תשנ”ח- 1998, בדרישה לקבל את הנהלים המסדירים את יציאתם של תושבי הרצועה למרחב הימי ואת הפעולות המותרות בתוכו. כמו כן נתבקש מידע על אודות אמצעי האכיפה הננקטים כנגד התושבים במרחב הימי ומספר הנפגעים מפעולות אלו. בנוסף נתבקש מידע על אודות החרמתם של ספינות, רכוש או ציוד שנתפסים על ידי הצבא במרחב הימי ועל אפשרות החזרתם.

בתשובה מיום 9.6.2016 של דובר צה”ל נמסרו פרטים על התנודות בגודל המרחב הימי המותר מאז הטלת הסגר ביום 3.1.2009; על סימונו של המרחב באמצעות מצופים בצבע צהוב שמוארים בנצנץ; ועל העדר תנאים מגבילים בתוך המרחב הימי, המותר לפיכך לכל סוג פעילות. כמו כן נמסר מידע מועט על אודות השימוש בכוח במרחב הימי בשל טענות חסיון, וגם על האמצעים הננקטים כדי לצמצם פגיעות בגוף ובנפש. לתשובה צורפו שתי טבלאות המונות את מספר העצורים ואת מספרם של כלי השיט שנתפסו.

דובר צה”ל מסר בתשובתו כי בידי הצבא אין נוהל כתוב המסדיר את הליך החזרת כלי שיט לאחר תפיסתם. הרכוש מאוחסן בבסיס חיל הים באשדוד עד להחזרתו לבעליו, לפי פניה או באופן יזום.