17.9.2013

בעקבות הדיון שנערך ב-15.8.2013 בפני השופטת נחמה נצר, בביהמ”ש המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, שבו חייבה השופטת את המשיבים להגיש את עמדתם ביחס לבחינת בקשות כניסה לישראל מרצועת עזה עבור עובדי ארגונים ישראלים, ביום 17.9.2013 הוגשה תגובה משלימה מטעם המדינה.

במסגרת תגובתם חזרו המשיבים על עמדתם כפי שזו הוצגה בתגובתם המקדמית מיום 14.8.2013, וגרסו כי לא חל כל שינוי בשנים האחרונות בעמדת ישראל בנוגע למדיניות הסדרת תנועת אנשים מרצועת עזה ואליה וכי תנועה כאמור מתאפשרת רק במקרים הומניטריים חריגים, בדגש על מקרים רפואיים דחופים. עוד נכתב בתגובה כי טענות העותרים בזכות התרת כניסתם של שני עובדי “בצלם” הפלסטינים מעזה לישראל לצורך השתלמות מקצועית, הינן חזרה על טענות שהועלו ונדחו בעבר על ידי בית המשפט בשורה של פסקי דין – זאת תוך אזכור פסקי דין אשר ניתנו תחת נסיבות שונות בעליל (מעבר סטודנטיות מעזה לגדה – בג”ץ 495/12 עזאת נ’ שר הבטחון, וכניסה מעזה לישראל לצורך מימוש זכות הפולחן – עע”מ 4620/11 קישאווי נ’ משרד הפנים).עוד נכתב בתגובה כי למדינה שמור מרחב שיקול דעת להחליט להתיר כניסה רק לעובדים של ארגונים בינלאומיים, ולא לעובדי ארגונים ישראלים, וזאת מטעמים של שיקולי מדיניות חוץ.

באשר לסתירה בין החלטת המשיבים שלא לאפשר את כניסתם לישראל של עובדי “בצלם” לצורך השתלמות מקצועית בעוד שבמהלך שנים רבות אישרו את כניסתו לישראל של עובד ארגון “גישה”, המשיבים העלו את הטענה כי לא קיימת כל חובה לנהוג בשוויון כלפי זרים המבקשים להיכנס לישראל והדגישו כי בכל מקרה, בקשותיו של עובד ארגון גישה  “אושרו לפנים משורת הדין, וסטייה זו לא תחזור על עצמה”.