15.9.2014

הסכם שיתוף פעולה בין ממשלת ישראל לממשלת הולנד להצבת מכשירים לשיקוף במעברים נחתם ביום 26.2.2012. ההסכם קובע כי ממשלת הולנד תתרום מכשירי שיקוף לסחורות אשר יותקנו על פי הפרמטרים שתגדיר ישראל ויענו על צרכי הביטחון שלה. ביום 8.12.2013 התפרסמו ידיעות בדבר מחלוקת דיפלומטית בין ישראל להולנד, בעקבות סירוב ישראל להשתמש במשקפים על מנת לאפשר מעבר סחורות מרצועת עזה לגדה המערבית. המחלוקת אף הובילה לביטול השתתפות ראש ממשלת הולנד בטקס חנוכת מכשירי השיקוף. ההסכם, אופן השימוש במכשירי השיקוף והתקרית הדיפלומטית נידונו גם במסגרת שאילתא בכנסת.

ביום 11.5.2014 פנה ארגון “גישה” למשרד החוץ בבקשה על פי חוק חופש המידע תשנ”ח – 1998, למסור לידיו עותק של ההסכם שנחתם. לאחר כ-30 יום מהגשת הבקשה, ב- 11.6.2014, האריך משרד החוץ את מועד מסירת המידע ב-30 יום נוספים בטענה כי המידע המבוקש לא אותר. כאשר המועד החדש למסירת המידע התקרב, האריך משרד החוץ את מועד מסירת המידע ב-60 ימים נוספים בשל “הצורך לקבל התייחסותם של משרדי ממשלה נוספים המעורבים בנושא”. ביום 15.9.2014, לאחר תזכורת נוספת ובתום 120 הימים שחוק חופש המידע קוצב למענה על בקשת חופש מידע, העביר משרד החוץ את ההסכם לארגון “גישה”. הנימוק לעיכוב הפעם היה הקושי לאתר את המסמך מחוץ לגבולות משרד החוץ והקושי לאשר את מסירתו על-ידי צד ג’. לאחר שהסתבר שהעתקי הסכמים בילטראליים אינם מתויקים במשרד החוץ, ניתן עתה לקרוא את ההסכם פה.