4.1.2017

כפי שדיווחנו בעבר, באפריל 2016 החליט משרד התחבורה להגביל את תנועת המשאיות הנוסעות בכבישי הנגב המערבי אל מעבר כרם שלום וממנו, בין השעות 07:00- 09:00 ו-15:00- 17:00. נוכח התנגדויות רבות שנשמעו הן ממערכת הביטחון, הן מארגוני המובילים והן מארגון “גישה”, ובעקבות עתירה אליה ביקש “גישה” להצטרף כידיד בית המשפט, נסוג משרד התחבורה מהחלטה זו והיא לא יושמה עד היום.

לאחר סיום ההליכים בבית המשפט פרסם משרד התחבורה הצעה חדשה, דומה יחסית לפיה תיאסר נסיעת משאיות השוקלות מעל 12 טון בשלושה כבישים בנגב המערבי המובילים למעבר כרם שלום, בין השעות 07:30- 09:00 ו- 15:30- 16:30. המשרד פנה לגורמים רלוונטיים ובעלי עניין בנושא, ובהם ארגון “גישה”, כדי שישלחו התייחסותם בכתב למתווה המוצע בטרם תתקבל החלטה בנושא.

ביום 11.12.2016 שלח ארגון “גישה” את עמדתו, לפיה הוא מתנגד באופן נחרץ למתווה המוצע בשל השיבוש הקשה שיגרום המתווה באספקת סחורה בסיסית וחיונית לתושבי רצועת עזה. במכתב צוין שמעבר כרם שלום הוא מעבר הסחורות היחיד אל רצועת עזה וממנה כיום, ועל כן מוטלת על ישראל החובה להבטיח את פעילותו השוטפת והתקינה. “גישה” הדגיש שצמצום תנועת המשאיות למעבר כרם שלום יפגע בפועל בשעות פעילות המעבר, יעלה את מחירי הסחורות ואת עלויות השינוע וההובלה, ויפגע בייחוד ביכולת להעביר סחורה חקלאית ודלקים לעזה.

“גישה” עמד על כך שיש לקדם פתרונות אחרים, פוגעניים פחות, בטרם מיישמים החלטה בעלת השלכות כה קשות על חייהם של 2 מיליון תושבי רצועת עזה, הנסמכים על פעילותו התקינה של מעבר הסחורות בכרם שלום. בין פתרונות אלו הוצע לפתוח מעבר סחורות נוסף לרצועת עזה, למשל במעבר ארז, המשמש כיום לתנועת אנשים בלבד. פתרון זה, הזוכה לתמיכת מערכת הביטחון ותושבי הנגב המערבי כאחד, יוביל לצמצום הבעיות הבטיחותיות הנגרמות מנסיעת משאיות כבדות רבות בכבישים המובילים למעבר כרם שלום, ולצמצום העלויות הכלכליות הנגרמות מהסעת סחורות מאזור מרכז הארץ (וכן מאזור הגדה המערבית ומנמל אשדוד), עד לכרם שלום, הנקודה הדרומית ביותר בגבול בין רצועת עזה לישראל. פתרון זה כבר נמצא בבחינה ראשונית אצל מקבלי ההחלטות ולדעת “גישה” יש לקדמו במהירות האפשרית.

ביום 4.1.2017 שלח ארגון “גישה” התייחסות נוספת למשרד התחבורה, לאור חוות דעת בטיחותית שהוכנה והופצה לכל הגורמים בעלי העניין. “גישה” הדגיש במכתבו השני כי גם על פי חוות הדעת נראה כי הפתרונות המהירים, הזולים והטובים ביותר לבעיות הבטיחות בכבישי הנגב המערבי הם שדרוג תשתיות התחבורה בכבישים ופתיחת מעבר סחורות נוסף בצפון הרצועה.