3.8.2015

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית), תשס”ט-2008 קובע אילו חומרים אסורים לכניסה לכל שטחי הרשות הפלסטינית, הגדה המערבית ורצועת עזה, אלא אם מתקבל היתר פרטני להכנסתם.

ביום 4.3.2015 פורסם בקובץ התקנות הרשמי של מדינת ישראל תיקון לצו זה. על פי התיקון, שנחתם על ידי שר הביטחון משה יעלון, נוספה רשימה ארוכה של חומרים שיהיו אסורים לכניסה אך ורק לשטחי רצועת עזה (אלא אם יתקבל היתר פרטני). סך הכל מדובר ב-104 פריטים האסורים לכניסה לשטחי הרשות הפלסטינית, אלא לאחר קבלת היתר פרטני.

בשל החשיבות של מידע זה לציבור רחב של תושבים פלסטינים, עוברי ארגונים בינלאומיים, דיפלומטים, סוחרים ומשווקים ישראלים ובשל ההשפעה הרבה של איסור כניסת החומרים על שיקום עזה לאחר מבצע “צוק איתן”, פנה ארגון “גישה” למתפ”ש בבקשה לפרסם את התיקון לצו באתר האינטרנט שלו בעברית, ערבית ואנגלית. המתפ”ש הינו הגורם האמון על הסדרת תנועת אנשים וסחורות מישראל לרצועת עזה ולהיפך, ומכאן חובתו לפרסם בציבור את החוקים והצווים שלפיהם הוא פועל, בוודאי כשמדובר בצו שפורסם בקובץ התקנות הרשמי של ישראל.

בתשובתו מיום 21.7.2015, סירב המתפ”ש לפעול לפרסום מידע חשוב זה באתר האינטרנט שלו תוך תרגומו לערבית ולאנגלית, בתואנה כי די בפרסום  הרשמי ברשומות בשפה העברית כדי לצאת ידי חובתו.

עקב תשובה זו, פנה ארגון “גישה” למחלקת “רשומות בערבית” במשרד המשפטים וביקש את סיועה בתרגום הצו לערבית. לשמחתנו הרבה, עו”ד כאלד קבהה, מנהל המחלקה, נענה ברצון למשימה וביום 3.8.2015 נתקבל הצו מתורגם לערבית. כעת נגיש הצו לכל המתעניין ובפרט לתושבים ברצועת עזה ובגדה המערבית באתר “גישה”.

ארגון “גישה” מביע צער ואכזבה על כך שמתאם פעולות הממשלה בשטחים טרם הפנים את תפקידו הציבורי ומסרב לפעול לשם פרסום כלל החוקים, הצווים והנהלים שלפיהם הוא פועל באתר האינטרנט שלו, ובשפה המדוברת בפי מרבית האוכלוסיה שעימה ולטובתה הוא פועל – ערבית. “גישה” ימשיך לפעול למען פרסום כלל המידע הנוגע לרצועת עזה ולמען קידום עקרונות השקיפות ושיתוף הציבור.