3.5.2016

ביום 13.4.2016 הודיע משרד התחבורה כי החליט לאסור החל מיום 2.5.2016 על תנועת משאיות השוקלות מעל 12 טון בכבישים רבים בנגב המערבי, ביניהם כביש 232 המוביל למעבר כרם שלום, בין השעות 07:00-09:00 ו-15:00-17:00. לפי לשון ההחלטה, “שמירה על חיי התלמידים ותושבי הנגב החשופים לסכנות ותאונות קודמת לצורך לספק מוצרים לשלטון החמאס בעזה”. נכון להיום, מעבר כרם שלום הוא המעבר היחיד דרכו נכנסות סחורות לרצועת עזה, ויוצאות ממנה.

בעקבות ההחלטה, וחששותיהם של נהגי משאיות רבים, כמו גם חקלאים, תעשיינים ומשווקים הפועלים באזור כי האיסור יוביל לפגיעה בטיחותית גדולה עוד יותר וכן לפגיעה בפרנסתם, הוגשה ביום 1.5.2016 עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד רשות התימרור במשרד התחבורה. במסגרת העתירה בית המשפט נתבקש לתת צו שימנע את כניסת ההחלטה לתוקף עד לתום הדיון בעתירה. עוד באותו היום החליט בית המשפט להוציא צו ארעי שימנע את כניסת ההחלטה לתוקף עד לדיון שנקבע ליום 5.5.2016.

על מנת להבטיח כי קולם של תושבי עזה – הנסמכים באופן מוחלט על פעילותו השוטפת והתקינה של מעבר כרם שלום – יילקח בחשבון, ביום 3.5.2016 הגיש ארגון “גישה” בקשה להצטרף כ”ידיד בית המשפט” לעתירה. בבקשה נכתב כי ל”גישה” המומחיות בכל הנוגע לניתוח המצב הכלכלי ברצועת עזה וניתוח ההשפעות של שיבוש בתפקוד התקין של מעבר כרם שלום על רווחת חייהם של תושבי הרצועה. לפיכך, הוצע כי בטרם תתקבל החלטה אם לאשר את החלטת משרד התחבורה, תוצג בפני בית המשפט נקודת מבט זו.

השופט דראל קבע כי בקשת “גישה” להצטרף כ”ידיד בית המשפט” תידון בפתח הדיון וככל שתאושר, יתאפשר לנציגי “גישה” לטעון בעל פה במהלך הדיון. למחרת, עדכנה המדינה כי היא מבקשת לדחות את הדיון בשבועיים תוך השארת הצו הארעי המקפיא את כניסת ההחלטה לתוקף על כנו. המשמעות היא כי הגבלת נסיעת המשאיות בכבישים המובילים למעבר כרם שלום לא תתממש לכל הפחות עד ליום 25.5.2016, מועד הדיון החדש שנקבע. באותו המועד תידון בקשת ההצטרפות של “גישה” לעתירה.