גישה מודה לגופים הבאים על תמיכתם:

Action Against Hunger

Broederlijk Delen

Danish Representative Office

DROSOS FOUNDATION

Foundation for Middle East Peace

Irish Aid

Marietta and Andrew Romay Foundation

New Israel Fund

NGO Development Center

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Rockefeller Brothers Fund

Salesforce.com Foundation (in kind donation)

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

The Embassy of Finland in Tel Aviv

United Nations Development Programme

גישה מודה גם למוקד להגנת הפרט בירושלים על ההכוונה והייעוץ.

2022
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שלישי לשנת 2022
2021

2020

2019

2018
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון רביעי לשנת 2018
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שני לשנת 2018
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון ראשון לשנת 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007