גישה מודה לגופים הבאים על תמיכתם:

Action Against Hunger

Broederlijk Delen

Brot für die Welt (Bread for the World)

Consulate General of France in Jerusalem

DROSOS Foundation

Embassy of Finland in Tel Aviv

European Union

Foundation for Middle East Peace

Foundation to Promote Open Society

Irish Aid, Department of Foreign Affairs

Marietta and Andrew Romay Foundation

MISEREOR

New Israel Fund

NGO Development Center

Oxfam

Rockefeller Brothers Fund

Royal Norwegian Embassy in Tel Aviv

Salesforce.com Foundation (in kind donation)

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

Telos Group

United Nations Development Programme

2023
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון ראשון לשנת 2023
2022
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון רביעי לשנת 2022
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שלישי לשנת 2022
2021

2020

2019

2018
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון רביעי לשנת 2018
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שני לשנת 2018
דו”ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון ראשון לשנת 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

תפריט נגישות