יום רביעי, 26.1.2010 – ארגוני זכויות האדם בישראל, שבו וקראו לממשלת ישראל להקים ללא דיחוי מנגנון חקירה עצמאי ובלתי תלוי על מנת לחקור ביסודיות את החשדות שעלו בדבר הפרות של המשפט הבינלאומי במהלך מבצע "עופרת יצוקה". במכתב ששלחו ראשי הארגונים היום (שלישי, 26.1.10), קראו לישראל לנצל את פרק הזמן הקצר העומד לרשותה לפני פתיחת הדיונים באו"ם.

הארגונים מפרטים במכתבם מדוע הבדיקה הפנימית שמקיים הצבא, הכוללת תחקירים מבצעיים וכשלושים חקירות מצ"ח, איננה מקיימת את חובת החקירה המוטלת על ישראל. החקירות שמקיימת המערכת לא יענו גם על הדרישות שהציבה ועדת גולדסטון, שהדו"ח שלה דורש ששני הצדדים, ישראל וחמאס, יחקרו כל אחד את החשדות שהפרו את החוק במהלך עופרת יצוקה. מכאן, שהם לא יצלחו גם כמענה לדו"ח שלה. עוד מבהירים הארגונים כי סירובה של מדינת ישראל לקיים חקירה עצמאית יחשוף קציני צבא וחברים בממשלה הקודמת לסכנת חקירות ולמשפטים, שעשויים להיערך בחו"ל.

לנוכח כל אלה קראו הארגונים לראש הממשלה להקים ללא דיחוי גוף חקירה בלתי תלוי, שיקיים חקירות עצמאיות ואפקטיביות במקרים בהם מתעורר חשד כי כוחותיה של ישראל הפרו הוראות של המשפט הבינלאומי במהלך מבצע "עופרת יצוקה". כדי לוודא שהחקירה תתקבל כאמינה, סבורים הארגונים כי יש לשלב בה מומחה בינלאומי לדיני הלחימה. על החקירה לבחון בדיעבד את התנהלות הדרגים המבצעיים ואת אחריות הדרג המדיני והפיקודי במהלך הלחימה, והיא צריכה לגבש תשתית חוקית גם להתנהלות עתידית של הצבא.

הבוקר התפרסמה בתקשורת ידיעה שעל פיה ראש הממשלה שוקל למנות צוות משפטנים שיבדוק את התחקירים והחקירות שביצעה מערכת הביטחון. הארגונים מבהירים כי רק חקירה שתעמוד בדרישות לעצמאות ושקיפות תהיה מענה ראוי לחובת החקירה המוטלת על ישראל.

במכתבם עומדים הארגונים על חומרת הפגיעה באוכלוסיה האזרחית בעזה במהלך המבצע ועל העובדה כי החשדות שהועלו בנוגע להתנהלות הצבא הם קשים ביותר. לציבור בישראל יש הזכות לקבל הסבר על הדברים שנעשו בשמו ברצועת עזה ומדובר בעניין מהותי שהוא בנפשה של החברה בישראל.

האגודה לזכויות האזרח בישראל
בצלם
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
יש דין
המוקד להגנת הפרט
עדאלה
רופאים לזכויות אדם – ישראל
שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם