א’ בן ה-24 מתגורר ברצועת עזה. הוא התקבל למסלול ישיר לדוקטורט בהנדסת מכונות באוניברסיטה באנגליה ואף קיבל מלגת מחקר של האיחוד האירופי. באוקטובר 2020 עקב החמרת הסגר על הרצועה בזמן הקורונה, הוא התחיל את לימודיו מרחוק.

בפברואר 2021, כשנה לאחר הטלת המגבלות על הרצועה בשל סגר הקורונה, עתרנו לראשונה בשם א’ לאחר שישראל לא השיבה לבקשתו לצאת מעזה ולהגיע ללימודים באנגליה. המדינה הודיעה לבית המשפט כי יציאה מעזה ללימודים לא כלולה בקריטריונים ולעמדתה אין טעם לחרוג מהמדיניות הנוהגת בעניינו של א’. בית המשפט המליץ על מחיקת העתירה, לאחר שציין כי אין בידיו להתערב במדיניות.

בראשית אוגוסט 2021, לאחר שהשתנו הקריטריונים, א’ פנה בבקשה נוספת למת”ק. עמותת גישה פנתה גם היא בשמו, אך המענה היחיד שהתקבל מהמת”ק היה שהבקשה התקבלה והיא מטופלת. בזמן שהמתין לתשובת המת”ק, פג תוקף אשרת המעבר שלו בירדן והוא נאלץ לחדשה. ביום 12.9.2021 הגשנו עתירה בשם א’ על מנת שלא יחמיץ פתיחת שנת לימודים נוספת.

מיד לאחר הגשת העתירה, הודיעה המדינה כי א’ יקבל היתר לצאת ללימודיו. כבר ביום 14.9.2021 הוא יצא לדרכו והגיע לירדן דרך מעבר אלנבי, משם טס לאנגליה.