בן זוגה של ה’ עבר להתגורר בשוודיה ופתח בהליך של איחוד משפחות עם אשתו ושלוש בנותיו. על מנת להשלים את ההליך ולקבל אשרת הגירה, זומנו ה’ והילדות לקונסולית שוודיה בישראל. בשנת 2019 הגישה ה’ שתי בקשות להיתר, אך ישראל לא השיבה ומועדי הראיונות חלפו. בשנת 2020, מנעה ישראל יציאה מהרצועה, לכאורה בשל התפרצות מגיפת הקורונה. באפריל 2021, שבה ישראל לאשר בקשות לראיונות שגרירות וה’ קבעה מועד נוסף לריאיון. גם מבקשה זו התעלמה ישראל ומועד הריאיון חלף, מבלי שהתקבלה כל תשובה.

מקונסולית שוודיה נמסר לה’ שמועד אחרון לראיון נקבע לה ליום 24.8.2021 אך אם לא תגיע במועד זה, לא תוזמן פעם נוספת. אנו פנינו בשם ה’, אך כל שנמסר לנו הוא שהבקשה מטופלת אבל החלטה סופית לא התקבלה.

ביום 16.8.2021 הגשנו עתירה בשם ה’ ובנותיה ודרשנו כי בית המשפט יורה למשיבים לאשר את בקשתה של העותרת. יומיים לאחר הגשת העתירה, הודיעה המדינה, כי תנפיק את ההיתרים המבוקשים לעותרת ולילדיה.

במועד הקבוע לראיון, יצאה ה’ מהרצועה והיא וילדיה השתתפו בראיון.