השנה, לראשונה מאז 2014, ישראל לא שלחה מטוסים לרסס קוטלי עשבים באזור הגדר שבינה לבין רצועת עזה. יש להחלטה השלכות חיוביות על המגזר החקלאי ברצועה: בסרטון חדש זה, שהופק מטעם ארגוני זכויות האדם גישה, עדאלה ומרכז אלמיזאן, מספרים חקלאים ורועות, המתפרנסים מאדמות הסמוכות לגדר, על היתרונות של עונה נטולת ריסוס. חיוני שישראל תתחייב להימנע גם להבא מהפרקטיקה ההרסנית של ריסוס מהאוויר, ובכך לא תעמוד בין המגזר החקלאי בעזה לבין סיכוייו להתפתח ולשגשג.

לצפיה בסרטון לחצו כאן