מאז ההסלמה האחרונה, שהחלה ב-10 במאי, וגם יותר מחודש אחרי שהושגה הפסקת האש, ישראל אוכפת שורה של הגבלות חמורות על תנועת אנשים וסחורות לרצועת עזה וממנה ומצמצמת את השטח הימי המותר לדיג.

ההגבלות פוגעות בכלכלת הרצועה, בתשתיותיה האזרחיות, במערכת הבריאות שלה, ואף בזכות לכבוד וחיים של תושביה. התנהלות זאת מהווה ענישה קולקטיבית אסורה וניצול לרעה של שליטת ישראל במעברים. בכך ישראל לא רק ממשיכה להפר את חובותיה החוקיות והמוסריות כלפי תושבי עזה אלא אף חוסמת בפניהם את היכולת לבנות מחדש את חייהם לאחר נזקי הלחימה.

מעבר כרם שלום

כניסת דלק לתחנת הכוח

ב-11 במאי ישראל הטילה איסור על כניסת דלקים לתחנת הכוח בעזה, מה שהביא לירידה באספקת החשמל לתושבים, והעמיד בסכנה את תפקודם התקין של בתי חולים ותשתיות אזרחיות נוספות כגון מים וטיפול בשפכים.

ביום שני ה-28 ביוני ישראל התירה, לראשונה מאז ההסלמה, כניסה של סולר המיועד לתחנת הכוח בעזה דרך מעבר כרם שלום. לפי גורמים במעבר, באותו יום נכנסו 12 משאיות של סולר תעשייתי לתחנת הכוח. כניסת הדלקים נמשכה גם שלשום ואתמול. כתוצאה מכך, הופעלו שלוש מתוך ארבע הטורבינות שבתחנת הכוח. זאת לאחר תקופה ממושכת שבה הופעלו רק שתיים מהטורבינות עם דלק שנרכש מהשוק הפרטי בעזה והגיע ממצרים.

הפעלת הטורבינה הנוספת הביאה לשיפור באספקת החשמל שעומדת לרשות תושבי הרצועה. החשמל מסופק כעת בסבבים של 8 שעות חיבור, ואחריהן 8 שעות נתק. נכון ל-30.6 האספקה הכוללת בעזה עמדה על 188 מגה-וואט (66 מ”ו מתחנת הכוח, ועוד 122 מ”ו שהגיעו מקווי החשמל הישירים מישראל), עדיין בפער ניכר מהביקוש הכולל לחשמל ברצועה, שעומד על 400-450 מגה-וואט.

הוצאת סחורות לשיווק בגדה המערבית ובישראל

ב-22 ביוני יצאו לראשונה מאז תחילת ההסלמה סחורות חקלאיות מעזה לגדה המערבית. ב-23 ביוני, ישראל הודיעה שתתיר שוב שיווק חקלאי מעזה בגדה, אך התנתה זאת בהסרת העוקץ של העגבניות, דרישה שמקשה אף יותר על חקלאים וסוחרים ברצועה, ומאיימת לפגוע בחיי המדף של סחורתם. כתוצאה מלחץ ממושך שהפעילו, ומסירובם להוציא סחורה חקלאית מהרצועה עד להסרת התנאי החדש, ישראל חזרה בה מהדרישה להסרת עוקץ העגבנייה, אבל רק עד ה-1 באוגוסט. אתמול, ה-30 ביוני, תואמה יציאתם מעזה של 200 טון עגבניות ו-100 טון ירקות נוספים לשיווק בגדה המערבית. היום, ה-1 ביולי, יצאו עוד 50 טון עגבניות מעזה לגדה. ב-29 ביוני ישראל הודיעה שתאפשר גם שיווק דגים מעזה בגדה המערבית. היום יצאו לראשונה דגים מעזה לשיווק בגדה.

טרם הובהר לסוחרים וחקלאים בעזה אם יוכלו לחזור ולשווק את סחורתם גם בישראל, ואם ישראל תאפשר להם להעביר לשם כך דגימות לבדיקה.

עד ה-11 במאי, ישראל אפשרה הוצאה מוגבלת של סחורות מעזה דרך מעבר כרם שלום למכירה בישראל ובגדה המערבית: בישראל הותרו לשיווק עגבניות וחצילים מעזה, בכפוף למכסות שקובעת ישראל, כמו גם שיווק של מוצרי טקסטיל, ריהוט, ופסולת מתכת. בגדה המערבית אושרו לשיווק גם דגה וסחורות חקלאיות נוספות.

גם אחרי שנכנסה לתוקף הפסקת האש בין ישראל וחמאס ב-21 במאי, ולאחר שבועיים שבמהלכם היא סגרה כמעט לחלוטין את מעבר כרם שלום, ישראל המשיכה למנוע הוצאה של סחורות מהרצועה. הסגירה מנעה את שיווק הסחורות המעטות שישראל התירה לשיווק לפני ההסלמה בגדה המערבית ובישראל, הביאה להפסדים קשים עבור תושבי עזה, ופגעה בכלכלתה. על פי משרד החקלאות בעזה, האיסור על הוצאת סחורות מכרם שלום שהשיתה ישראל מה-11 במאי ועד שלשום גרם להפסדים על סך 17.8 מיליון דולר לסקטור החקלאי.

כניסת חומרי בניין וחומרי גלם לתעשייה ולחקלאות

לפי משרד החקלאות בעזה, נכנסו לרצועה ב-28 ביוני דשנים וציוד חקלאי, בפעם הראשונה מאז שישראל סגרה את כרם שלום ב-11 במאי. ב-27 ביוני התאפשרה לראשונה כניסת חומרי גלם לענף המזון המעובד, כולל מכלים ריקים, נייר עטיפה, ומוצרי פלסטיק. באותו יום הותרה גם כניסת חומרי ניקיון.

טרם הותרה כניסתם לרצועה של חומרים וציוד רב שנחוצים לענף החקלאות והדיג. על פי מקורותינו ברצועה, ישראל משנה תדיר את מדיניותה לגבי הציוד החקלאי שניתן להכניס לרצועה, דבר שמקשה על תיאום הכנסת הסחורות ומעכב את כניסתן. כמו כן, ישראל ממשיכה למנוע כניסה של חומרי בניין, ביניהם מלט וחצץ, מה שמעכב משמעותית את שיקום ההרס שהותירה המתקפה הקשה על הרצועה.

מעבר ארז (2016). צילום: גישה
מעבר ארז (2016). צילום: גישה

מעבר ארז

תנועת אנשים

תנועת אנשים אל רצועת עזה וממנה מוגבלת כעת אף ביחס למתכונת שהייתה נהוגה לפני ההסלמה האחרונה, בכפוף להגבלות מתמשכות שאוכפת ישראל במסגרת “סגר הקורונה” שהטילה במרץ 2020. היציאה דרך מעבר ארז מתאפשרת רק לחולים הזקוקים לטיפול רפואי חיוני, ובמקרים בודדים נוספים.

ב-28 ביוני הותרה חזרה של תושבי הרצועה אשר היו תקועים בירדן ובמדינות אחרות בלא אפשרות לחזור לרצועה, נוכח ההגבלות הנוספות שהטילה ישראל במעבר ארז. ב-3 ביוני ישראל אפשרה יציאת חולי סרטן מעזה לטיפולים רפואיים קריטיים, אחרי שמנעה זאת במשך שבועות ארוכים, תוך פגיעה חמורה בזכויות התושבים לבריאות ולחיים.

דואר

מאז תחילת ההסלמה, ישראל מנעה גם מעבר של דואר לעזה וממנה דרך מעבר ארז. מאז ה-21 ביוני ישראל מאפשרת כניסה של דברי דואר שנערמו במעבר ארז. מאז ה-29 ביוני, הותרה גם יציאת דואר מהרצועה.

בשתי פניות שהוציא ארגון “גישה” לשר הביטחון, למתפ”ש, ולקצין מטה תקשורת ודואר, דרשנו כי יבטלו את המניעה על מעבר הדואר, הגורמת לפגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של התושבים לקניין ולכבוד, ומעצימה את הפגיעה בזכותם לחופש תנועה. האיסור על העברת דברי דואר השליך על מעבר של דרכונים פלסטיניים אל ומנציגויות זרות שאינן מיוצגות ברצועה, כמו גם אל וממשרדים ממשלתיים פלסטינים ברמאללה. תושבים רבים נאלצו לבטל נסיעות דחופות לחו”ל דרך מעבר רפיח, לצורך טיפול רפואי, איחוד משפחות, לימודים ועבודה.

מעבר כרם שלום (2015). צילום: גישה
מעבר כרם שלום (2015). צילום: גישה

מרחב הדיג בעזה

במהלך המתקפה על הרצועה, ישראל אסרה לחלוטין יציאה לשטח הימי של עזה, תוך פגיעה אנושה באלפי בני אדם שפרנסתם תלויה בענף הדיג ובגישה בטוחה לים. ב-25 במאי, ימים ספורים אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף, ישראל פתחה את מרחב הדיג אך הגבילה את הגישה לים למרחק מקסימלי של 6 מייל ימי מחופי הרצועה. ב-25 ביוני ישראל הרחיבה את אזור הדיג למרחק מקסימלי של 9 מייל ימי. לפני ההסלמה הגישה לים בעזה הותרה עד למרחק מקסימלי של 15 מייל ימי.