מדיה

נקה הכל
18 אפריל, 2021

הכירו את Green Girls -  אסיל נג'אר, ע'ידאא קדיח ונאדין אבו רוק, שלוש נשים צעירות מח'זאעיה ברצועת עזה שהקימו בשלהי 2020 מיזם חקלאי עצמאי.

17 פברואר, 2021

לרגל החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי כי קיימת לו סמכות שיפוט בעניין חשדות נגד ישראלים ופלסטינים ביחס למעשים שביצעו מיוני 2014 בגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים, וברצועת עזה, ארגון גישה רואה לנכון לציין את הדברים הבאים.

6 ינואר, 2021

כחלק מחובתה של ישראל להגן על בריאותם ועל ביטחונם של כל הנתונים לשליטתה, עליה לוודא כי חיסון נגד נגיף הקורונה זמין בישראל, בגדה המערבית וברצועת עזה. הדבר מצריך שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הפלסטיניות ועם הקהילה הבינלאומית ומוסדותיה, אך מעורבות גורמים אלה אינה משחררת את ישראל מאחריותה המהותית כלפי הפלסטינים החיים תחת כיבוש. על ישראל להשתתף במימון עלויות החיסון והפצתו, בלא תנאים.

שליטה על רצועת עזה/ 9 דצמבר, 2020

לציון יום זכויות האדם הבינלאומי, גישה מציג ניתוח מגדרי של משטר ההיתרים הישראלי בעזה. מנגנון ההיתרים מגולם במסמך בעל תוקף משפטי מחייב שמפיק מתאם פעולות הממשלה בשטחים: "סטטוס הרשאות". הקריטריונים שבו, ועשרות הנהלים שנובעים ממנו, מכתיבים את האפשרויות המצומצמות, והבודדות, שבהן פלסטינים ופלסטיניות רשאים לבקש מישראל היתרים לנוע.

12 נובמבר, 2020

בראשית מרץ 2020 ישראל החמירה את הסגר על עזה, בצעד שמוסגר כמאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. שלא כברוב מדינות העולם, ובישראל עצמה, לא היו מאז כל הקלות בהחלטה הגורפת, וישראל עדיין מגבילה יציאה מעזה אלא למקרים רפואיים דחופים ומלוויהם, ולמעט חריגים. התוצאה היא שנפח התנועה במעבר הצטמק לכשלושה אחוז משהיה בראשית השנה.