נהלי הרשויות מעצבים את חייהם של תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. נהלים אלו מכתיבים את הנגישות לזכויות ואת היכולת לממש אותן. במסגרת הנהלים נקבעים, בין היתר, הקריטריונים לביקור בן משפחה חולה, להשתתפות בשמחה משפחתית, למעבר דירה, ליציאה ללימודים גבוהים, להשתתפות בהכשרה מקצועית, לקבלת היתר לעבודה, לייבוא או ייצוא של מוצרים חיוניים וסחורות ועוד. מספרם של הנהלים עצום ורב, והוא תואם את מידת השליטה של ישראל בפעולות ובחיי הפלסטינים, בגדה כמו בעזה.

בשנים האחרונות הגשנו עתירות חופש מידע רבות ועשרות בקשות חופש מידע בנושאים שונים. בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש ארגון גישה נגד המתפ”ש ובעקבות עתירת חופש מידע נוספת שהוגשה בידי “גישה” נגד המנהל האזרחי החלו גורמי המתפ”ש לקבוע ולפרסם את הנהלים המכתיבים את פעולות התושבים. בנוסף, שני הגופים התחייבו לתרגם את הנהלים לערבית. עד היום, ישנם נהלים שאינם מתורגמים לערבית ואינם מתפרסמים באתר המתפ”ש. כמו כן נציין כי קיימים תחומים רבים של שליטה שאינם מוסדרים בנהלים.

הקריטריונים שנקבעים על ידי ישראל לתנועת פלסטינים אל עזה וממנה דרך מעבר ארז מוגבלים מאוד, וכוללים בעיקר מספר קטן של סוחרים ואנשי עסקים, חולים הזקוקים לטיפול מציל-חיים שאיננו זמין ברצועה, ו”חריגים הומניטריים” – חתונה או לוויה של בן משפחה מדרגה ראשונה או ביקור בן משפחה מדרגה ראשונה שחולה אנושות. כלל הקריטריונים שקובעת ישראל לתנועת פלסטינים בין עזה, הגדה המערבית, ישראל, ולחו”ל, מופיעים במסמך “סטטוס הרשאות”, אותו מעדכן מתפ”ש מעת לעת. המסמך איננו מתעדכן בצורה שוטפת בערבית.

בעמוד זה בחרנו להציג מספר מצומצם מאוד של נהלים. הנהלים המוצגים נבחרו אם בשל העניין הציבורי בהם, ואם בשל היקפם הבלתי נתפש של האיסורים וההתניות שמשתקף מהם. בתחתית העמוד ניתן למצוא קישור לרשימת נהלים מקיפה יותר, אשר כוללת בעיקר נהלים הנוגעים לרצועת עזה.

נציין שהיום, ובעקבות המאבק של גישה לחשיפת הנהלים, רוב הנהלים (לרבות אלו הנוגעים לגדה המערבית) מתפרסמים גם באתר מתפ”ש.

תנועת אנשים

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לחו”ל ולמעברם בין איו”ש לבין רצועת עזה

צמצום התנועות במעבר ארז במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה ומבצע “שומר חומות”

מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה

נוהל כניסת האוכלוסיה הפלסטינית לישראל

נוהל זמני טיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי רצועת עזה

הסדרי משפחות חצויות

נוהל כניסה לביקור חולה המאושפז בישראל/ יהודה ושומרון/ חו”ל

הנפקת היתרים לתושבי רצועת עזה מטעמים הומניטאריים (חתונות והלוויות)

נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו”ש הנמצאים ברצועת עזה

נוהל טיפול בבקשת ישראלים ליציאה לרצועת עזה

נוהל שהיה ממושכת בישראל (צ”ל חו”ל)

נוהל השתקעות תושבי איו”ש ברצ”ע

נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו”ש

נוהל תיאום כניסת זרים לרצועה

סוחרים וסחורות

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית

נוהל תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה

נוהל הטלת קנסות על מעבירי טובין דו-שימושיים לרצועת עזה שלא כדין

נוהל הנפקת תיעוד (BMG (Business Man Gaza לסוחרים ברצועת עזה

אישור ותיאום העברת טובין לרצועת עזה

לרשימת הנהלים המקיפה לחצו כאן

לנהלים ישנים או נהלים שאינם בתוקף לחצו כאן

תפריט נגישות