8.8.2013

נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו”ש (נוהל השתקעות) קובע את הנסיבות המאפשרות מעבר של תושבים פלסטינים מרצועת עזה לגדה המערבית והשתקעות בה. הנוהל בא לעולם בשלהי שנת 2009 במסגרת בג”ץ 3592/08 חמידאת נ’ מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בעקבות הצורך לתת פתרון הומניטארי ראוי לנפגעי מדיניות הבידול בין תושבי רצועת עזה לתושבי הגדה המערבית.

הנוהל, אשר קובע תנאים נוקשים ביותר, ומאפשר מעבר לגדה רק בשלושה מקרים מובהקים (יתומים, חולים כרוניים, וקשישים במצב סיעודי אשר אין להם כל קרוב משפחה אחר ברצועה)  גרר ביקורת מצד בית המשפט העליון בהיותו מצמצם עד מאוד. לפיכך, לאחרונה במסגרת בג”ץ 2088/10 המוקד להגנת הפרט נ’ מפקד אזור הגדה המערבית, התחייבה המדינה לשנות את הנוהל בהתאם להערות בית המשפט ובין השאר להרחיב את סעיף הסל, הקובע את מסגרת שיקול הדעת באישור בקשות חריגות שאינן נופלות בגדר שלושת המקרים הנ”ל.

באחרונה, ללא כל הודעה רשמית, עלה לאתר מתפ”ש נוהל השתקעות חדש. למרות שאכן נערכו בנוהל שינויים, הוא מותיר את מדיניות המעבר בין עזה לגדה מצומצמת עד בלתי אפשרית. ברוב המקרים התיקונים שבוצעו בנוהל אינם מהווים שינוי של ממש לעומת הנוהל הקודם ובמקרים מסוימים אף מצמצמים עוד יותר את תחולתו. הנוהל החדש, כמו זה הישן, מגדיר גם הוא אותם שלוש נסיבות מובהקות שבהתקיימן ניתן להגיש בקשות מעבר מעזה לגדה. בדומה לנוהל הקודם, גם הוא קובע כי קשרי משפחה כשלעצמם אינם מהווים “נסיבות הומניטאריות” אשר בגינן תאושר בקשת השתקעות.

להלן פירוט השינויים שנעשו בנוהל »

מעבר לתנאים הנוקשים, סעיף 6 לנוהל קובע כי בקשות במסגרת הנוהל יוגשו אך ורק דרך אדם אחד – מנכ”ל המשרד לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, מר חוסיין א-שייח’. א-שייח’ מתגורר ברמאללה, בעוד הנוהל נועד להסדיר את מעברם של אנשים הנמצאים ברצועת עזה. הפרוצדורה להגשת הבקשות בשילוב עם התנאים המצמצמים המנויים בנוהל, הופכת את המעבר מעזה לגדה למשימה כמעט בלתי אפשרית. יש לציין כי מאז גובש הנוהל בשנת 2009 ועד היום לא ידוע ל”גישה” אף לא על בקשה אחת שהוגשה ואושרה במסגרתו. בקשת חופש מידע אשר נשלחה על-ידי “גישה” ו”המוקד להגנת הפרט” למתפ”ש על מנת לקבל מידע עובדתי ונתונים סטטיסטיים אודות יישום הנוהל, נתקלה בחומה סבוכה של התחמקויות, משיכות זמן, ומענה לא רלוונטי. לפיכך, מתנהלת בימים אלו עתירה בבית המשפט המחוזי בת”א על מנת לחייב את מתפ”ש לספק נתונים אודות יישום הנוהל.

ב-6.8.2013 פורסם כי בקשת השתקעות בגדה המערבית אשר הוגשה על ידי הרשות הפלסטינית בשמו של זוכה “ערב-איידול” הטרי מוחמד עסאף, אושרה על-ידי האלוף דנגוט – ראש יחידת מתאם הפעולות בשטחים. בעקבות אישור הבקשה, עסאף, בני משפחתו ואפילו אמרגנו צפויים לעזוב בקרוב את רצועת עזה ולעבור לגדה המערבית.

למותר לציין כי עסאף וקרוביו אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בנוהל השתקעות ואפילו לא נכנסים בגדר סעיף הסל המאפשר אישור בקשות חריגות (אלא אם כן זכייה בתחרות זמר טלוויזיונית נחשבת כ”נסיבות הומניטאריות חריגות”). אף על פי כן, במקרה הזה רשויות הצבא לא היססו לכופף את הנהלים על מנת לאפשר את מעברו של הכוכב.
ארגון “גישה” מברך על אישור בקשתו של עסאף ומאחל לו קריירה פורה ומוצלחת. עם זאת יש לזכור כי תושבים פלסטינים רבים ברצועת עזה, שנסיבות חייהם זועקות לאישור מעבר לגדה, לא זוכים לפריווילגיה דומה. החלטת מתפ”ש לאשר את בקשתו החריגה של עסאף רק מספר ימים לאחר פרסום נוהל השתקעות המצמצם, מדגישה ביתר שאת את הצורך בהרחבת הקריטריונים (בדגש על סעיף הסל) למעבר בין עזה לגדה.