מדד השליטה

ישראל מוסיפה לשלוט במרשם האוכלוסין הפלסטיני, המשותף לרצועת עזה ולגדה המערבית. הן ברצועת עזה, הן בגדה המערבית, כל שינוי במרשם האוכלוסין – לידה, נישואין, גירושין, פטירה או שינוי כתובת – דורש אישור ישראלי, אשר רק לאחר קבלתו יכולה הרשות הפלסטינית להנפיק תעודה או ספח בהתאם. את כל השינויים במירשם האוכלוסין מעדכנת ישראל בקובץ המרשם שהיא מחזיקה, הקובע מי מוכר כתושב פלסטיני לצורך קבלת אישורי מעבר. פיזית, התיאום בענייני מרשם האוכלוסין מתבצע לגבי רצועת עזה על ידי פגישות בין נציגי הרשות הפלסטינית בעזה לבין נציגי מדינת ישראל, המתקיימות במעבר ארז. דרכון פלסטיני מונפק בידי הרשות הפלסטינית אך ורק לתושבי השטחים אשר רשומים במרשם האוכלוסין, המנוהל בידי ישראל.

באמצעות השליטה במרשם האוכלוסין מוסיפה ישראל לשלוט בתנועת פלסטינים, שכן תושב פלסטיני המבקש לנוע במעבר רפיח או במעבר ארז נדרש להראות תעודת זהות או דרכון שאושרו בידי מדינת ישראל. ישראל גם מפעילה שליטה על מקום מגוריהם של תושבים פלסטינים, שכן המען הרשום בתעודת הזהות המאושרת בידי ישראל, הוא שקובע היכן האדם המחזיק בה יורשה לשהות: תושב פלסטיני שמתגורר או שוהה בגדה המערבית, עלול להיות מורחק לעזה בעל כורחו, אם המען הרשום בתעודת הזהות שלו הוא רצועת עזה ((GISHA, RESTRICTIONS AND REMOVAL: ISRAEL’S DOUBLE-BIND POLICY FOR PALESTINIAN HOLDERS OF GAZA ID’S IN THE WEST BANK (2009) at
(להלן: GISHA, RESTRICTIONS AND REMOVAL). ראו גם גישה, “שאלות נפוצות: איום ההרחקה מהגדה המערבית והצו החדש בדבר מניעת הסתננות” (21.4.2010) )).  יש לציין כי מאז שנת 2000 מסרבת ישראל לאפשר לתושבי הרצועה לשנות את המען הרשום בתעודת הזהות שלהם למען בגדה המערבית, גם אם הם חיים בגדה שנים רבות ((למידע נוסף ראו : GISHA, RESTRICTIONS AND REMOVAL, לעיל ה”ש 17. בחודש פברואר 2011 הסכימה ישראל לאפשר שינוי מען עבור 5,000 תושבים פלסטינים שמענם רשום בעזה המתגוררים בגדה המערבית, אולם נכון לפרסום נייר עמדה זה אושר השינוי רק עבור כ-2,700.)).

ב-2005 הסכימה ישראל לכלול במרשם האוכלוסין הפלסטיני כ-50,000 בגירים המתגוררים בשטחים ללא מעמד של תושבים, רובם בני או בנות זוג של תושבים, שנכנסו לשטחים ברישיונות ביקור קצרי מועד ונשארו גם לאחר שפקע תוקפם, בשל הקפאת ההליך לאיחוד משפחות בידי ישראל בשנת 2000. כמחצית מהאישורים נועדו לחסרי מעמד ברצועת עזה. עד 2008 אישרה ישראל את תושבותם של 12,308 חסרי מעמד ברצועה, ומאז הוקפא ההליך. לפי הערכה של משרד הפנים הפלסטיני בעזה, כיום מתגוררים ברצועת עזה לפחות 10,600 אנשים אשר אינם מחזיקים בתעודת זהות פלסטינית, לרבות אלפים שישראל אינה מכירה בזכאותם לקבל תעודת זהות, גם במסגרת מחוות עתידיות, משום שכניסתם לרצועה לא אושרה בידי ישראל. כל אלה אינם רשאים לעבור דרך מעבר רפיח או מעבר ארז, משום שאינם רשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני שנשלט בידי ישראל, ולפיכך הם “כלואים” ברצועת עזה, ללא אפשרות לצאת, בין היתר בשל החשש שלא יורשו לחזור ((לפרטים על אודות השליטה הישראלית במרשם האוכלוסין הפלסטיני, ראו גישה, מעבר רפיח – מי מחזיק במפתחות? עמ’ 49-53 (מרץ 2009),  (להלן: מעבר רפיח – מי מחזיק במפתחות?), וכן כובשים מנותקים, לעיל ה”ש 1, עמודים 49-51. ראו גם גישה, “מי שולט במרשם האוכלוסין הפלסטיני?” Gaza Gateway 11.11.2010,   וכן גישה, “קמפינג במעבר ארז” Gaza Gateway 2.5.2010.)).

« לעמוד הקודם || לעמוד הבא »

מדד השליטה: עמוד הפרויקט »
מדד השליטה: לקריאת נייר העמדה המלא »
מדד השליטה: לקריאת תקציר נייר העמדה »
יומני עזה: לצפיה בסרטון »