ריאד אלנסר, חקלאי מעזה. צילום: גישה
ריאד אלנסר, חקלאי מעזה. צילום: גישה

21 ביולי, 2019. השנה, לראשונה מאז 2014, לא ביצעה ישראל ריסוס מן האוויר וההשלכות החיוביות על מגוון הגידולים בשטח ניכרות. חקלאים ורועת צאן מעידים בסרטון שהופק ב”גישה” על ההקלה והתקווה בעקבות עונה בלי ריסוס ועל ההשפעה הטובה שיש לכך על האדמות ועל הגידולים, שבהם הם תלויים לפרנסתם.

דו”ח חדש שפרסמה סוכנות המחקר ארכיטקטורה פורנזית, מנתח את פרקטיקת הריסוס האווירי של קוטלי עשבים שביצעה ישראל לאורך הגדר עם רצועת עזה בין השנים 2014 ל-2018. המחקר מבוסס במידה רבה על תחקיר שטח ועל עבודה משפטית, שניהלו גישה , עדאלה ומרכז אל מיזאן, שבמהלכם הודתה ישראל כי במשך חמש השנים ביצעה כ-30 ריסוסים מן האוויר בסמוך לגדר עם הרצועה, מעל שטח ישראל. הדו”ח מחזק את ממצאי הארגונים וקובע כי הריסוסים גרמו לפגיעה קשה בקרקעות וביבולים חקלאיים בתוך שטח הרצועה.

מאז 2015 הזהירו הארגונים מפני הנזקים הכבדים שגורם הריסוס מן האוויר, בעודם מנהלים מאבק משפטי שמטרתו לחשוף עוד מידע על הפרקטיקה ההרסנית ולעצור אותה. המחקר החדש של ארכיטקטורה פורנזית סותר את טענות ישראל, בדבר אמצעים שהיא נוקטת במטרה לצמצם פיזורם של החומרים הכימיים והשפעותיהם, כפי שהופיעו בתשובה למכתב ששלחו הארגונים לשר הביטחון, היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי. ניתוח צילומי וידיאו שמתעדים את הריסוסים מגלה כי בוצעו ברוח מזרחית, שנשאה את הכימיקליים בריכוז חומרים גבוה ומזיק עמוק לשטח הרצועה. הדו”ח מדגיש כי בתנאים כאלה הריסוסים גורמים לנזק בלתי-מובחן. בנוסף, לא נעשה שימוש בטכניקות לבקרת סחף הרוח וממילא לא ניתן לשלוט בפיזור החומרים או לחזות את היקף הנזק שיגרום הריסוס לגידולים, למרעה, לאדמה, לחקלאים ולאוכלוסיית האזור.

ריסוס מהאוויר מפר זכויות אדם יסודיות ועובר על החוק הישראלי ועל החוק הבינלאומי. אין כל הצדקה, וגם לא בסיס חוקי, להמשך הפרקטיקה ההרסנית, שגורמת לנזקים כבדים ובלתי-מידתיים לתושבי הרצועה ולגידוליהם החקלאיים. אנחנו קוראים לישראל להימנע מריסוס מהאוויר מעל גדר הרצועה, כדי לאפשר לענף החקלאות של עזה להתפתח ולשגשג.