חנשואה ואמא לשני ילדים, ביקשה לקבל היתר ליציאה לחו”ל על מנת לבקר בתורכיה את בן זוגה המתגורר שם. את הבקשה העבירה ח’ למנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה (מת”ק) באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית. בקשתה לא נענתה. לאחר שארגון “גישה” פנה בשמה, נמסר לנו כי ח’ תוזמן לתחקור ביטחוני באמצעות הוועדה האזרחית. בחלוף שבועיים ומאחר שהוועדה האזרחית הודיעה לח’ כי לא נתקבל מידע בעניינה, שבנו ופנינו למת”ק ביום 28.11.2021. פניה זו, כמו פניות בשם מבקשים אחרים, לא נענתה. 

משכך פנינו למתאם פעולות הממשלה בשטחים, בשם ח’ ולקוחות נוספים, בתלונה על הסחבת בטיפול בבקשות להיתרים ועל הטיפול הלקוי בבקשות. ביום 27.12.2021 השיב לנו מת”ק עזה כי ח’ זומנה לתחקור ביטחוני באמצעות הוועדה אך בחרה שלא לשתף פעולה ולא הגיעה. בירור עם הוועדה האזרחית העלה כי מדובר בטענה חסרת שחר שכן שהמת”ק לא פנה אליהם כלל. שבנו ופנינו למת”ק בדרישה כי יסיימו את בחינת בקשתה של ח’ והדגשנו כי לח’ יש זכות לייצוג וכי על המת”ק לפנות לח’ באמצעות באי כוחה (ללא קשר לעדכון הוועדה האזרחית). גם פניה זו לא נענתה אך בעקבות פניה עקרונית למת”ק בעניין מחדליהם בטיפול בבקשות, זומנה ח’ לתחקור ביטחוני ביום 10.1.2022. 

אלא שגם לאחר התחקור, לא התקבלה החלטה בעניינה של ח’ ולכן שבנו ופנינו למתפ”ש ולמת”ק. ביום 26.1.2022 התקבל מענה ממנה עולה כי מת”ק עזה שינה את מדיניותו והוא מסרב להשיב לפניות ב”כ וכי יש לפנות בכל עניין לוועדה האזרחית. מענה בלשון זהה התקבל אצלנו בפניות נוספות והמת”ק עמד על סירובו להשיב לפניות.  

ביום 30.1.2022 הגשנו עתירה בשם ח ודרשנו כי המת”ק ישיב לפנייתה וינפיק לה היתר יציאה לחו”ל דרך גשר אלנבי. בעתירה הדגשנו כי שינוי המדיניות של המשיבים מפר את הזכות להליך משפטי הוגן, לסיוע ולייצוג משפטי של תושבי הרצועה. הבהרנו, כי הפרה זו חמורה במיוחד כאשר מדובר בתושבי הרצועה בשל החסמים המונעים מהתושבים לפנות לרשויות ובתי המשפט בישראל.  

יומיים לאחר הגשת העתירה, אישרו המשיבים את יציאת העותרת מהרצועה ומסמך רשמי המודיע על כך נשלח לבאי כוחה. ביום 2.2.2022 יצאה ח’ בדרכה להיפגש עם בן זוגה.