ביום 13.1.2022 הגשנו עתירה בשמה של תושבת הרצועה כנגד סירוב ישראל לאפשר לה ולשלושת ילדיה הקטינים לצאת מהרצועה ולהגיע לגדה המערבית על מנת להשתתף בחתונת אחיה שם. בקשתה של העותרת סורבה ארבע פעמים מטעמים “ביטחוניים” ללא כל הסבר. המשפחה נאלצה לדחות את מועד החתונה פעם אחר פעם בתקווה כי ההחלטה תשתנה.

בעתירה טענו כי מדינת ישראל עושה שימוש נרחב בטעמים “ביטחוניים” על מנת לסרב לבקשות להיתרים של פלסטיניים מבלי לנמק את ההחלטה. החלטות שרירותיות אלו מאלצות את מקבלות ומקבלי הסירוב לפנות בעתירה לבית המשפט ואין ביכולתם להתגונן, שכן הבסיס להחלטה בעניינם מוסתר מהם. עוד הדגשנו כי גם במקרים שבהם קיים לכאורה טעם ביטחוני לסירוב, יש לקחת בחשבון את נסיבות הגשת הבקשה. בעניינה של העותרת, הבקשה הוגשה על מנת להשתתף בחתונת אחיה ולראות את בני משפחתה אותם לא ראתה מזה שבע שנים. מדינת ישראל אינה מאפשרת לתושבי רצועת עזה לבקר את קרובי משפחתם מדרגה ראשונה בגדה המערבית אלא במקרים נדירים בלבד: חתונה, הלוויה, או ביקור חולה במחלה קשה.

כפי שכבר קרה במקרים רבים אחרים, מיד לאחר הגשת העתירה הודיעה המדינה לבית המשפט כי המניעה “הביטחונית” הוסרה וכי העותרת וילדיה יקבלו היתר לצאת לחתונה. לבקשתנו, לאחר צאתם, העתירה נמחקה.