ביום 1.2.2022 הגשנו עתירה בשמה של תושבת הרצועה כנגד סירוב ישראל לאפשר לה ולארבעת ילדיה הקטינים לבקר את אמה, חולת סרטן גרורתי, המתגוררת בגדה המערבית. בקשתה של העותרת סורבה “מטעמים ביטחוניים, שמטבע הדברים, לא ניתן לחשפם”.

בעתירה טענו כי מדינת ישראל עושה שימוש נרחב בטעמים “ביטחוניים” על מנת לסרב בקשות להיתרים של פלסטינים מבלי לנמק את ההחלטה. החלטות שרירותיות אלו מאלצות את מקבלות ומקבלי הסירוב לפנות בעתירה לבית המשפט ואין ביכולתם להתגונן, שכן הבסיס להחלטה בעניינם מוסתר מהם. עוד הדגשנו כי גם במקרים שבהם קיים לכאורה טעם ביטחוני לסירוב, יש לקחת בחשבון את נסיבות הגשת הבקשה. בעניינה של העותרת, הבקשה הוגשה על מנת לבקר את אמה החולה אותה לא ראתה העותרת שנים ארוכות וכן היה קיים חשש שבשל חומרת המחלה לא תזכנה השתיים להיפגש עוד.

לאחר הגשת העתירה, הוזמנה העותרת לתחקור ולאחריו “הוסרה” המניעה.

העותרת וילדיה קיבלו היתרים לביקור אך התעמרות המדינה בהם לא תמה בכך. לאחר הנפקת ההיתרים התברר כי בשוגג הם הונפקו עד יום שבת 19.2.2022. מכיוון שמעבר ארז אינו פתוח בשבת פנינו לפרקליט האחראי על התיק מבעוד מועד ונמסר לנו כי על העותרת לשוב ביום ראשון 20.2.2022. למרות זאת, כאשר הגיעה העותרת, עם ארבעת ילדיה, למחסום תרקומיא בגדה המערבית, חיילים מנעו את מעברה חזרה לביתה כי “איחרה” ושלחו אותה למעבר קלנדיה. במשך שעות ארוכות היטלטלה העותרת עם ילדיה אך גם בקלנדיה סירבו החיילים לאפשר לה לעבור. רק יומיים לאחר מכן, ולאחר דין ודברים עם הפרקליטות הצליחה העותרת לחזור לרצועה עם ילדיה.