מעבר כרם שלום הוא מעבר הסחורות היחיד הפעיל בין רצועת עזה לשאר העולם היום. כיום ישראל מתירה את כניסת כל הסחורות האזרחיות לרצועה, למעט רשימת חומרים המוגדרים על ידה “דו-שימושיים”, ושיכולים לשיטתה לשמש למטרות צבאיות. 

החל מיוני 2007, עם השתלטות חמאס על הרצועה, צמצמה ישראל את פעילות המעברים של רצועת עזה: ביוני 2007 נסגר מעבר קרני ששימש כמעבר הסחורות המרכזי. רק מסוע יחיד במעבר המשיך לפעול באופן חלקי להעברת תבואה ומספוא והחל מקיץ 2010 גם חצץ, עד שנסגר במרץ 2011; ב-2008 נסגר מעבר סופה, ששימש בעיקר למעבר חומרי בנייה, וב-2010 נסגר מעבר נחל עוז, ששימש להעברת דלקים לרצועה.

ביוני 2007 החלה ישראל להטיל הגבלות על כניסת סחורות לרצועת עזה, תוך שהיא מאפשרת רק את כניסתן של סחורות המוגדרות על ידה כ”חיוניות להישרדותה של האוכלוסייה האזרחית”. מיוני 2007 ועד יוני 2010 נכנסו לעזה דרך ישראל סחורות בהיקף של כ-2,400 משאיות בממוצע בחודש, לעומת 10,400 משאיות לחודש שנכנסו לרצועה בשנת 2005 – שנה בה ישראל לא הגבילה בצורה משמעותית את כניסת הסחורות לרצועת עזה. באמצעות מאבק משפטי ממושך הביאה גישה בסוף 2010 לחשיפה ראשונה של מסמכים רשמיים של משרד הביטחון, המכילים כללים לפיהם התנהל עד אמצע 2010 הסגר על רצועת עזה. בין היתר, מגלים המסמכים כי המדינה יצרה סדרה של נוסחאות לשם חישוב מלאי המוצרים ברצועה ונתנה אישור עקרוני למדיניות של “צמצום מכוון”.

מאז תחילת שנת 2010 התרחב בהדרגה מגוון הסחורות שמתירה ישראל להכניס לרצועה, בעיקר לאחר אירועי המשט הטורקי והכרזתה של ממשלת ישראל על הקלות בסגר ביוני 2010. במועד זה פרסמה ישראל רשימה של סחורות שאסורות לכניסה לרצועה, אותן היא מגדירה כדו-שימושיות  והתחייבה לאפשר כניסת כלל הסחורות אשר אינן אסורות. גם חומרי בניין בסיסיים כמלט וברזל נחשבים לחומרים דו-שימושיים, וכניסתם לרצועה מוגבלת ומפוקחת, ובמרץ 2015, החלה ישראל להגביל גם כניסת קורות עץ לרצועה.

מאז הכרזתה של ממשלת ישראל על הקלות בסגר ביוני 2010, נעשו במעבר כרם שלום עבודות הרחבה ופיתוח, כך שהקיבולת שלו מגיעה כיום ל-1,000 משאיות ליום (לא כולל משאיות דלקים), לעומת כ-150 לפני ההכרזה על ההקלות.

המספרים בגרף לא כוללים משאיות דלק. ב-2019 נכנסו לרצועה בחודש ממוצע 7,964 משאיות, מתוכן 3,636 נשאו חומרי בניין.  ב-2018 עמד הממוצע החודשי על 8,424, וב-2017 נכנסו לעזה בחודש ממוצע 9,720 משאיות.

הטקסט עודכן לאחרון ביוני, 2021.