בצילום, שהפיצה דוברות מתפ”ש, האוגדנים הארוזים במעבר כרם שלום
בצילום, שהפיצה דוברות מתפ”ש, האוגדנים הארוזים במעבר כרם שלום

לקראת סוכות, במספר כלי תקשורת דווח, מפי דוברות מתאם פעולות הממשלה בשטחים, על עשרות אלפי אוגדנים לארבעת המינים מתוצרת עזה, שהותרה כניסתם דרך מעבר כרם שלום למכירה בישראל. “זוהי דוגמה נפלאה לצעדים שאנו מבצעים בכל ימות השנה”, צוטט מתאם החקלאות במת”ק עזה, אורי מדר, “צעדים שטובים לחקלאות ומסייעים לשווקים בשני הצדדים, הישראלי והפלסטיני.”

אין ספק שיציאה של סחורות מהרצועה, בכל היקף, היא צעד הכרחי וראוי. אלא שבניגוד למסגור של הרשויות בישראל, זאת אינה דוגמה מייצגת לשגרה יום-יומית. מאז הידקה את הסגר על עזה ב-2007, ולכל אורך השנה, ישראל משיתה איסורים גורפים על שיווק סחורות מהרצועה בישראל ובגדה המערבית, דבר שפוגע אנושות בכלכלת הרצועה ומהווה גורם מרכזי למצב הכלכלי וההומניטרי החמור ששוררים בה. בשנים האחרונות, ישראל החלה מאפשרת שיווק מוגבל של סחורה מעזה, בעיקר סוגים של סחורה חקלאית, המשווקות בגדה. במקביל, היא משקיעה מאמצים להיאבק בהרחבת מיני הסחורה שניתן לתאם את מכירתן מחוץ לעזה, ומנהלת משטר היתרים אטום וסבוך שמכשיל את מאמציהם של סוחרים רבים לקיים את עסקים באמצעות שיווק וייצוא של סחורתם. הפער בין הצהרותיה של ישראל, לפיהן היא פועלת לקדם את כלכלת הרצועה ושגשוגה, לבין מדיניותה בפועל, נותר כשהיה.

זאת ועוד, בכינוס החצי-שנתי של המדינות התורמות בניו יורק, לפני כשבועיים, נציגי ישראל טענו שוב שהידרדרות המצב ההומניטרי בעזה היא “תוצר ברור של שלטון חמאס”, וש”הקהילה הבינלאומית צריכה לקשור את שיפור המצב ההומניטרי ברצועה בצרכים ההומניטריים של משפחות השבויים והנעדרים הישראליים”. כתמיד, ישראל מבקשת להצדיק את הלחץ המכוון שהיא מפעילה נגד האוכלוסייה האזרחית בעזה בו-בזמן שהיא מכחישה את אחריותה למצב ברצועה כתוצאה מהלחץ הזה.

ישראל מאפשרת את מעבר האוגדנים לסוכות כי הדבר משרת צורך פנימי שלה. אלא שהכלכלה של עזה ואיכות החיים של תושביה אינם רכושה. מתוקף שליטתה הניכרת בהיבטים כה רבים של החיים בעזה, חלה עליה גם חובה לפעול כדי לאפשר תנאי חיים תקינים לתושבי הרצועה, כולל הימנעות מהגבלות תנועה על האוכלוסייה האזרחית ועל סחורות אזרחיות. ישראל לא רק חומקת באופן שיטתי מאחריותה זו ונמנעת מליישם שורת צעדים שיבטיחו שיפור ממשי בכלכלה הפלסטינית (כמו למשל הסרת הגבלות על שיווק סחורות מהרצועה), נציגיה עסוקים בהטעיית הציבור ובטשטוש השלכות מדיניות הסגר שהיא אוכפת.