במקרים רבים מת”ק עזה מסרב לטפל בבקשות של תושבי הרצועה בטענה כי מספר הטלפון שמסר המבקש שגוי. מנסיונה הרב של עמותת “גישה” עולה, כי אין מדובר במספרים שגויים כלל. מספר הטלפון שמועבר למת”ק הוא מספר טלפון תקין לחלוטין, שבו משוחחים נציגי “גישה” עם המבקשים כל אימת שהדבר נדרש. ככל הנראה, המת”ק טוען כי מספר הטלפון “שגוי” כאשר לא נחה דעתו של השב”כ מההתקשרויות אשר נערכות במספר טלפון מסוים. לא אחת נוצר מצב בו פלסטינים מרצועת עזה נאלצים לרכוש מספר חדש ולהעבירו למת”ק על מנת לקבל את ההיתר. בכל המקרים שהגיעו לטיפולנו, לאחר הגשת עתירה, אושרה הבקשה והטענה לגבי הטלפון נעלמה כלא הייתה.

ו’ תושב פלסטיני ואזרח שוודי, הגיע לרצועה בפברואר 2021 על מנת לבקר את אימו שחלתה בקורונה. הוא התעתד להישאר ברצועה כשלושה חודשים ולשוב לביתו ולעבודתו כעובד סוציאלי. ואולם מחודש מאי ועד חודש אוגוסט, נמנעה חזרתו בשל החלטת ישראל לסגור את מעבר ארז בזמן הלחימה המכונה “שומר חומות” ואחריה. ביום 15.8.2021 ביקש ו’ היתר יציאה לגשר אלנבי אך ישראל לא טרחה להשיב לבקשתו ומועד הטיסה חלף ולכן הגיש בקשה נוספת.

ביום 4.10.2021 השיבה ישראל כי “מספר הטלפון שהועבר מהוועדה האזרחית אינו תקין” וכי “לשם טיפול בבקשה נדרש מספר טלפון תקין אשר נמצא בשימושו של התושב”. על אף שהבהרנו כי המספר תקין ואנו עושים בו שימוש על מנת לתקשר עם ו’, עמדה ישראל על טענתה. ו’ הגדיל לעשות ורכש טלפון חדש בתקווה שכך ירצה את ישראל, אך מענה לבקשתו לא התקבל ולפיכך הגשנו עתירה בשמו ביום 19.10.2021.

***

ג’ תושב פלסטיני ואזרח בלגי מתגורר עם אשתו וארבעת ילדיו בבלגיה שם הוא עובד כאח בבית חולים. ביום 28.7.2021 נכנס לרצועה דרך מעבר ארז כדי לבקר את אימו החולה. ביום 11.8.2021 הגיש למת”ק בקשה ראשונה לחזור לביתו, אך הבקשה, כמו אלו שהגיש אחריה, לא נענתה כלל. במסגרת בקשות אלו מסר ג’ את מספר הטלפון הבלגי שלו ומספר טלפון נוסף בו השתמש במהלך כל שהותו ברצועה.

רק ביום 10.10.2021 נמסר לג’ כי עליו לספק מספר טלפון חדש – שיהיה רשום על שמו בחברת הטלפונים. בלית ברירה, רכש ג’ קו טלפון חדש והעבירו למת”ק, בתקווה שישיבו לבקשתו. ביום 26.10.2021 עתרנו לבית המשפט לאחר שהמת”ק לא טרח להשיב לבקשה.

***

ר’ תושבת פלסטינית ואזרחית תורכיה הגיעה עם שני ילדיה לרצועת עזה דרך מעבר רפיח ביולי 2021, לרגל חתונת אחיה. ניסיונותיה לצאת מהרצועה דרך רפיח כשלו. במהלך חודש אוקטובר 2021 פנתה למת”ק בבקשה לקבל היתר יציאה. ביום 27.10.2021 מסר המת”ק במענה לפניית “גישה” כי “מספר הטלפון שהועבר מהוועדה האזרחית אינו תקין” וכי “לשם טיפול בבקשה נדרש מספר טלפון תקין אשר נמצא בשימושה של התושבת”. אנו הבהרנו כי המספר הפלסטיני תקין ואנו עושים בו שימוש תכוף וכן, כי מספר הטלפון הנוסף של ר’, בו היא משתמשת בתורכיה, הועבר למת”‘ק. דרשנו, כי המת”ק יבהיר באיזה אופן המספר אינו תקין, אך לא נענינו ולכן הגשנו בשם ר’ עתירה ביום 2.11.2021.

***

א’ המתגוררת ברצועה ביקשה לצאת יחד עם ילדיה לערב הסעודית, על מנת להתאחד עם בן זוגה המתגורר שם. היא פנתה למת”ק ביום 20.9.2021, שבוע לאחר שבן זוגה נפצע בתאונה קשה, והגישה בקשה דחופה לקבל היתר כדי לשהות לצידו. משלא התקבל מענה, פנתה גם עמותת גישה בשמה ביום 3.11.2021 וביום 10.11.2021. לאחר הפניה השניה השיב המתק כי: “מספר הטלפון שהועבר מהוועדה האזרחית אינו תקין” וכי “לשם טיפול בבקשה נדרש מספר טלפון תקין אשר נמצא בשימושה של התושבת”. אנו השבנו כי הטלפון שהועבר באמצעות הוועדה האזרחית הוא טלפון תקין והיחיד שמשמש את א’ והדגשנו כי מדובר בבקשה הומניטארית מן המדרגה הראשונה וכי בן זוגה הפצוע של העותרת אמור לעבור ניתוח נוסף. למעלה מן הצורך, צורף אישור חברת הסלולר על כך שמספר הטלפון שמסרה העותרת למשיב פעיל ורשום על שמה. לאחר שלא התקבלה כל תשובה עתרנו בשם א’ לבית המשפט ביום 15.11.2021.

***

מ’, המתגורר ברצועת עזה, התקבל ללימודי תואר שני בשיווק ומדיה דיגיטלית. הוא פנה למת”ק ביום 18.10.2021 בבקשה לקבל היתר יציאה דרך מעבר ארז ואלנבי. המת”ק דרש כי מ’ יעביר אליו מספר טלפון אחר. ביום 21.11.2021 הבהרנו למת”ק, כי אין ברשותו טלפון אחר מזה כעשור, וכי בקשה קודמת של מ’ לצאת לשגרירות קנדה בישראל אושרה לא מזמן בלי שנדרש ממנו דבר. במקום להשיב לפניה, דרש המת”ק פעם נוספת מספר טלפון אחר. משכך, ביום 6.12.2021, עתרנו לבית המשפט בשם מ’. לאחר הגשת העתירה, זומן מ’ לתחקור ביטחוני אשר התקיים ביום 14.12.2021.

***

מ’ תושבת הרצועה המתגוררת בתורכיה, נכנסה לביקור ברצועה דרך מעבר רפיח ביולי 2021. ניסיונותיה לשוב לביתה דרך רפיח לא צלחו ולכן הגישה בקשה למת”ק ביום 20.10.2021. ביום 17.11.2021 דרש המת”ק כי מ’ תעביר מספר טלפון חדש. מי’ הגישה בקשה נוספת, אליה צירפה בנוסף למספר הטלפון המקומי שלה גם את מספר הטלפון התורכי. ביום 2.12.2021 פנתה גם עמותת גישה בשם מ’ ודרשה כי המת”ק ישיב בדחיפות לבקשה שכן התושבות התורכית שלה עומדת לפקוע במידה ולא תשוב. ביום 7.12.2021 הוועדה האזרחית הפלסטינית, מסרה למ’ כי המת”ק עומד על דרישתו לקבל טלפון חדש. בלית ברירה קנתה מ’ טלפון ומסרה את המספר למת”ק. גם לאחר העברת המספר החדש, לא טרח המת”ק להשיב ולכן ביום 22.12.2021 הגשנו בשם מ’ עתירה לבית המשפט.

***

לאחר הגשת העתירות, הודיעה המדינה כי יציאתן של כל העותרות מאושרת. בכל ששת המקרים המתוארים, לאחר הגשת העתירה, נזנחה הטענה לעניין הטלפון ולא הוזכרה בשום דרך. בית המשפט לא נדרש לטענות שהעלנו, לא דרש מהמדינה להצדיק את בקשתה ולא ביקר את התנהלותה. אמנם, בסופו של יום יציאתם של כל העותרים אושרה, גם אם נטען בשלב מסוים שקיימת מניעה ביטחונית, אך הדרישה השרירותית מנעה מהעותרים לממש את זכותם לחופש תנועה במשך זמן רב. למרות שבחלק מההליכים לעיל בית המשפט פסק לזכותנו הוצאות, מעת לעת ממשיך המת”ק לטעון למספרי טלפון לא תקינים.