לקריאת מאמר הדעה של מוחמד עזאיזה, תושב עזה ועובד השטח של גישה, כאן.