ינואר 2017. דו”ח של גישה בוחן לעומקו את המצב העגום של תשתיות החשמל, המים והביוב, והתקשורת, ברצועה, מתאר את הסיבות שהביאו למצבן הנוכחי, ולראשונה, גם ממפה ומנתח את חלוקת האחריות בין הגורמים הנוכחים ברצועה. הדו”ח מציע פתרונות בטווחי זמן שונים, שימנעו קריסה, אך בעיקר יביאו לשיקום ולפיתוח.

לקריאת הדו”ח ב-PDF לחצו כאן