סטודנטיות בעזה. צילום: אימאן מוחמד
סטודנטיות בעזה. צילום: אימאן מוחמד

8 במרץ, 2018. לציון יום האישה הבינלאומי, גישה יוצא בפרסום חדש, שסוקר את השפעות הסגר על תעסוקת נשים בעזה ועל חיי משפחה ברצועה.

נשים בעזה פגיעות במיוחד להשפעה של ההגבלות החמורות שמטילה ישראל על תנועת אנשים וסחורות אל הרצועה וממנה; הן משלמות מחירים חברתיים וכלכליים כבדים בשל הסגר שכופה ישראל מאז 2007.

ההגבלות החמורות על הפעילות הכלכלית, חלק מרכזי במדיניות הסגר שמטילה ישראל, צמצמו מאוד את שוק העבודה ברצועה. כתוצאה מכך, לנשים קשה עוד יותר לתפוס מקום בכלכלה ולהתפתח בה. למעלה מ-85 אחוז מהנשים בכוח העבודה בעזה מועסקות במקצועות שירות, כמו הוראה וסיעוד, והשאר נוטות לעבוד במגזר השלישי או בעסקים קטנים. הפרשנות הצרה של הקריטריונים הקיימים כמעט ואינה מכירה בעובדות או בעובדים במגזרים הללו כזכאים לבקש היתרי יציאה לצורך מימוש הזדמנויות מקצועיות, ואין גם אפשרות לשנע כמויות קטנות של סחורה.

ההגבלות פוגעות גם בקשרי המשפחה של נשים ובקשריהן בקהילה.

הפרסום מבוסס, בין היתר, על מעקב של שנים אחר השיבושים שגורם הסגר לחיי משפחה, לכלכלה, לתפקוד החברה האזרחית ולנשים מכל שדרות החיים. מוצגים בו ממצאי מפתח בנוגע להשפעות הסגר על חיי פלסטיניות תושבות רצועת עזה ומוגשות בו המלצות לצעדים שיבלמו את הפגיעה בזכויות אדם, בראשן הזכות לחופש תנועה לשם הגשמת שאיפות אישיות ומקצועיות, לצרכים משפחתיים ולמען פיתוח עסקי.

לקריאת “חלומות בהמתנה” לחצו.