כחלק מחובתה של ישראל להגן על בריאותם ועל ביטחונם של כל הנתונים לשליטתה, עליה לוודא כי חיסון נגד נגיף הקורונה זמין בישראל, בגדה המערבית וברצועת עזה. הדבר מצריך שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הפלסטיניות ועם הקהילה הבינלאומית ומוסדותיה, אך מעורבות גורמים אלה אינה משחררת את ישראל מאחריותה המהותית כלפי הפלסטינים החיים תחת כיבוש. על ישראל להשתתף במימון עלויות החיסון והפצתו, בלא תנאים.

מדוע לא הרשות הפלסטינית?
עשרות שנות כיבוש, שכוללות שליטה מתמשכת ורציפה של ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני, במערכת המיסוי ובמעברים של אנשים וסחורות בין ישראל, הגדה ועזה, פגעו ופוגעות עדיין, בין היתר, גם ביכולת של הרשויות הפלסטיניות בעזה ובגדה לספק את מלוא צרכי הבריאות של האוכלוסייה ולשאת באחריות מלאה על התחום כמוגדר בהסכמי אוסלו.

הרשות הפלסטינית עובדת בתיאום עם ארגון הבריאות העולמי ועם שותפים בינלאומיים אחרים כדי לספק לאוכלוסיה הפלסטינית את הציוד הנדרש למאבק בנגיף הקורונה, בין היתר ערכות בדיקה וחיסונים. אין בכך כדי להוריד מאחריותה של ישראל.

למה ישראל?
15 שנה לאחר יישום תוכנית ההתנתקות, הכיבוש בעינו, גם ברצועת עזה שלאחר פינוי ההתנחלויות והבסיסים הצבאיים ממנה, שכן ישראל ממשיכה להשפיע על כל ההיבטים המרכזיים של החיים בעזה. זו שליטה שנושאת עמה חובות כלפי תושבי הרצועה מכוח המשפט ההומניטרי הבינלאומי, משפט זכויות האדם הבינלאומי והחוק הישראלי. הסיוע ההומניטרי שמגישה הקהילה הבינלאומית אינו פתרון לצרכים העמוקים, ולא פוטר את ישראל מחובותיה החוקיות והמוסריות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית.

באילו תנאים?
דיווחים בתקשורת מסרו כאילו ישראל מתנה הפצת חיסונים ופריטים אחרים הדרושים למאבק במגיפה בעזה בתוצאות משא ומתן עם חמאס להשבת שני האזרחים הישראלים וגופות שני חיילים שנהרגו ב-2014.

זכויות האדם של תושבי רצועת עזה, ובכללן זכותם לבריאות – גישה לתרופות, לטיפול רפואי ולחיסונים – אסור שיותנו בתוצאה של משא ומתן או במהלך פוליטי כלשהו. הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי מצדו של חמאס אינה מצדיקה את הפרתו בידי ישראל, ובוודאי שאינה פוטרת את ישראל מחובותיה שלה כלפי האוכלוסייה האזרחית בעזה, אותה היא למעשה מענישה על התפתחויות פוליטיות שעליהן אין לה שליטה.

מה צריך לקרות?
העולם מצפה במהלך השנה הקרובה לשוב לשגרה, שבה יוסרו המגבלות על תנועה ומסחר. היציאה מהמשבר, הבריאותי והכלכלי, תלויה בגישה של כל תושבי האזור למשאבים הקיימים למאבק במגיפה. רק סיום הכיבוש יבטיח הגנה מלאה על זכויות אדם, אך גם לפני כן, בעת הזאת, גישה קורא לישראל למלא את חובותיה, ולבצע את המוטל עליה:

  • להבטיח את זמינותו ואת הפצתו המהירה של החיסון לקורונה, כולל השתתפות במימון עלויות החיסון ובנחוץ להפצתו, בלא תנאים.
  • להסיר את הסגר מעל רצועת עזה, כדי לאפשר תפקוד תקין של הכלכלה ומערכת הבריאות בה.
  • לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם כל הגורמים הרלוונטיים – פלסטינים ובינלאומיים – לרווחת כל תושבי האזור.

לנייר העמדה המלא של גישה, ובו מלוא ההמלצות: כאן.