במהלך 2019 ישראל צמצמה את המרחב שבו היא מאפשרת לסירות דיג מעזה להתרחק מהחוף תשע פעמים. בארבע מההחלטות האלה מנעה לגמרי יציאה לים. הדייגים בעזה קיבלו במהלך השנה 19 הודעות על שינויים במבנה המרחב המותר להפלגה, ולגבי המרחקים בים שאליהם ישראל מרשה להם להגיע.

השינויים במרחב הדיג מוצגים על ידי ישראל כתגובה לירי מעזה, או להפרחה של בלוני תבערה מהרצועה, על אף שאין כל טענה לקשר בין דייגי עזה לבין פעולות אלו. המשחק של ישראל במרחב הדיג מהווה ענישה קולקטיבית של מגזר שלם, מעשה בלתי חוקי ולא מוסרי. היא פוגעת במזיד בענף שגם כך נאבק על קיומו.

חיל הים הישראלי אוכף את גבולות מרחב הדיג בירי חי, שפוגע והורג דייגים, בהחרמת סירות ובמעצרים, שרובם מסתיים בלא כלום. הסירות, שממילא נתפסו בחוסר סמכות ובניגוד להוראות הדין הבינלאומי, מוחזרות רק לאחר חודשים, ולפעמים שנים. רובן הוחזר רק לאחרונה, בעקבות מאבק משפטי שניהל גישה יחד עם הארגונים עדאלה ואל-מיזאן.

ההדגמה הזאת, המרכזת את השינויים במרחב הדיג שכפתה ישראל במהלך 2019, ממחישה את התדירות ואת השרירותיות של ההתעמרות בדייגי הרצועה. ישראל חייבת לחדול מהפרקטיקה הפסולה הזאת, ולכבד את זכותם של דייגי עזה לחיים תקינים, לפרנסה ולחופש תנועה.

לצפייה בשינויים לחצו כאן