13.12.2017

למרות הצהרות המתפ”ש על חשיבות קידום הכלכלה ברצועת עזה, בין היתר על דרך של מתן היתרי  סוחר לתושבים, בשנים האחרונות נרשמה ירידה דרסטית במספר התושבים שמחזיקים בפועל בהיתרים אלו. בעוד שבשלהי שנת 2015 ישראל הנפיקה 3,600 היתרים (מתוך מכסה של 5,000), נכון לחודש דצמבר 2017 נרשם שיא שלילי חדש של 551 היתרי סוחר בתוקף (מתוכם 431 היתרי סוחר רגילים ו-121 היתרים לאנשי עסקים בכירים). מדובר בירידה של 85% אחוזים.

לשלילת היתרי הסוחר השלכה ישירה על אפשרותם של הסוחרים לקיים את העסק המסחרי שלהם. בתקופה בה המצב הכלכלי בעזה בכי רע, שיעורי האבטלה גבוהים מתמיד ומרבית מתושבי עזה מצויים מתחת לקו העוני, היה ניתן לצפות ממתפ”ש שינקוט בצעדים שיקלו על ציבור הסוחרים, כך שאלו יוכלו לחזק את הכלכלה ולקדם את האוכלוסייה האזרחית. במקום זאת, צעדי המתפ”ש רק מגבילים יותר ויותר את יכולתם להתפרנס ולתרום לחיזוק הרצועה.

המתפ”ש בדרך כלל לא מסביר לתושבים מדוע לא חודשו או נשללו מהם ההיתרים. בקשות רבות לקבלת היתרים נותרות ללא מענה משך חודשים. אחד התושבים, מ.ש, אינו מצליח לחדש את היתר הסוחר שלו מאז אפריל 2016. המתפ”ש מסר כי ההיתר סורב מטעמים ביטחוניים “שמטבע הדברים לא ניתן לפרטם”.

תשובה זו תמוהה ביותר שכן מדובר בסוחר ותיק מאוד, שבמשך שנים החזיק בהיתרי סוחר ובהיתר תנועה לאנשי עסקים בכירים, ושמעולם לא נעצר, נחקר או עוכב. הסוחר מקבל באופן שוטף אישורים מהמתפ”ש להכניס סחורות לעזה, וביניהן גם סחורות רגישות יותר המוגדרות כ”דו-שימושיות”. אישורים אלו ניתנים לאחר בדיקה ביטחונית הן של טיב הסחורה והן של הסוחר עצמו וקשריו בעזה. לפיכך, ההחלטה למנוע ממנו את היתר הסוחר היא שרירותית, בלתי סבירה ובלתי מידתית.

על מנת לשנות החלטה זו, הגיש ארגון “גישה” ביום 13.12.2017 עתירה לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, בשמו של מ.ש. בעתירה התבקש בית המשפט להורות למתפ”ש להשיב למ.ש את היתר הסוחר או לכל הפחות לתת לו אפשרות להיכנס לישראל לפגישות מסחר ועבודה לתקופה מוגבלת או בתנאים. למחרת, הורתה כב’ השופטת רז-לוי כי המתפ”ש ישיב לעתירה עד ליום 25.1.2018 וכי דיון בה יתקיים ביום 1.2.2018.