ב-27.5.2014 עתר ארגון “גישה” לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים, בבקשה להורות ליחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) להעמיד לעיון הציבור את כל ההנחיות המנהליות הכתובות אשר לפיהן היא פועלת. בעתירה נטען כי המתפ”ש מחויב לעשות זאת מתוקף סעיף 6(א) לחוק חופש המידע, תשנ”ח-1998.

למרות החובה הברורה העולה מן החוק, המתפ”ש מסרב לקיים את הוראותיו ולפרסם את המידע באופן יזום.

פעילות המתפ”ש ונהליו נוגעים בחייהם האזרחיים של כ-2.6 מיליון פלסטינים תושבי הגדה המערבית ושל עוד כ-1.7 מיליון תושבי רצועת עזה. קל לראות כי נגישות המידע המתפרסם על ידי המתפ”ש הכרחית עבור יכולתם של תושבים פלסטינים לממש את זכויותיהם.

ארגון “גישה” פועל למען פרסום נהלי המתפ”ש זה שנים באמצעות תכתובת ענפה, שנותרה ברובה חד-סטרית. בהעדר מענה ראוי לסוגיה, אף התלוננה העותרת בפני היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים  ב-23.7.2013. בתשובת היחידה ב-28.7.2013 נכתב כי “המתלוננת צודקת בתלונתה. לא צריך להכביר במילים על החשיבות שבפרסום הנחיות מינהליות שעל פיהן פועלת הרשויות. די לנו להצביע על החשיבות שראה המחוקק בכך, עת עיגן את החובה לפרסם הנחיות באופן יזום בחוק חופש המידע”. לאור זאת, הוגשה העתירה לפי חוק חופש המידע.

ביהמ”ש קבע את הדיון ליום 30.9.2014 וכי המשיבים יגישו את כתב תשובתם עד יום 1.9.2014.