17 בספטמבר, 2020. מנתונים שפרסמה הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ברבעון השני לשנת 2020 נרשמה עלייה של 3.6 אחוז בשיעור האבטלה ברצועת עזה לעומת הרבעון הקודם, והוא עומד כעת על 49.1 אחוז. ברבעון המקביל בשנה הקודמת עמד שיעור האבטלה על 46.7%. הנתונים שפורסמו מתייחסים לחודשים אפריל-יוני, ואינם משקפים את ההשפעה של השבתה או צמצום עבודה ומסחר בעקבות התפרצות קורונה קהילתית בעזה בסוף אוגוסט.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בעזה עמד ברבעון השני על 34.5 אחוז, ירידה של 11 אחוז. אחוז הנשים בכוח העבודה עמד ברבעון השני על 14.7 אחוז, לעומת 18.4 אחוז ברבעון הקודם. 42,900 אנשים איבדו את מקור הכנסתם; 15,201 מהם בתחום השירותים והמלונאות.

מספר הנשים המועסקות בעזה ירד מכ-41 אלף ברבעון הראשון לפחות מ-29 אלף ברבעון השני, ירידה של 30 אחוז. אחוז האבטלה בקרב נשים צעירות (גילאי 15-29) עומד על 92 אחוז. בקרב גברים בקבוצת הגיל הזאת, 63.2 אחוז. שיעור האבטלה בקרב כלל הצעירים ברצועה הגיע ברבעון החולף ל-69.9 אחוז, לעומת 64.2 אחוז ברבעון הקודם.

הפער באבטלה בין עזה לגדה המערבית נותר דרמטי, ואף התרחב: 49.1 אחוז בעזה לעומת 14.8 אחוז בגדה המערבית. ברבעון הקודם עמדו אחוזי האבטלה בעזה על 45.5 ובגדה על 14.2 אחוז.

בענפים החשובים, חקלאות ודיג, המפיגים חלק ממצוקת הביטחון התזונתי ברצועה, חלה ירידה של 12 אחוז בשיעור המועסקים, יחסית לרבעון הקודם. ירידה של כ-1,600 בני אדם. כ-40 אחוז מהמועסקים בעזה ברבעון השני עובדים במגזר הציבורי, כלומר עבור הרשות הפלסטינית או הממשלה ברצועה. כבר תקופה ארוכה שעובדים אלה משתכרים חלקית, ולא פעם באיחור. שכר יומי ממוצע במגזר הציבורי עומד על 96 שקל. במגזר הפרטי, השכר הממוצע היומי הוא 31.9 שקל.

נוסיף כי מאז מרץ, נאסר המעבר לישראל של אלפי פועלים, שהיו יוצאים לעבוד בישראל.