הסגר שמטילה ישראל על עזה ומשטר ההיתרים הנוקשה שהיא משיתה מותירים את תושבי הרצועה במצב של חוסר וודאות תמידי, ללא אפשרות לקבוע מתי יוכלו לקבל טיפול רפואי נחוץ או לתמוך בבן משפחה המצוי במצוקה, וללא יכולת לתכנן או לדמיין את עתידם.

אחד ההיבטים המדאיגים ביותר של האלימות הבירוקרטית המובנית במשטר היתרים שהתקבע לאורך עשורים הוא אי מענה לבקשות להיתרים. חודשים עלולים לעבור מבלי שמבקש ההיתר ידע אם יספיק לחבק את אמו שוב לפני פטירתה, או אם יוכל להשתתף בחגיגות הנישואים של אחיו. אי מענה מצד הרשויות בישראל עלול אף להכריע בין חיים ומוות.

אנו בגישה מסרבים לקבל את הרשלנות שמפגינות הרשויות הישראליות כלפי צרכם הלגיטימי של תושבי עזה לנוע. הצטרפו אלינו למאמץ לקידום הזכות לחופש תנועה באמצעות תרומה עוד היום.

רק בחודש האחרון, אי מענה מצד הרשויות בישראל הביא לכך שתושבת עזה לא יכלה לבקר את אחותה, החיה בישראל ומתמודדת עם סרטן סופני; אדם אחר, שצריך להגיע מעזה לירושלים לטיפול במחלת עיניים קשה ממנה סובל, נאלץ לשנות את התור שנקבע לו שש פעמים; זוג נאלץ לדחות סדרת טיפולי פוריות בגדה המערבית; אדם נוסף שהגיע לביקור קצר ברצועה נתקע שם במשך עשרה חודשים מבלי אפשרות לשוב לביתו; וחולת סרטן צעירה הגישה שש בקשות להיתר שיאפשר לה לקבל טיפול רפואי דחוף בגדה המערבית.

בכל המקרים הללו, הרשויות הישראליות לא ענו לבקשות למרות שהמבקשים עומדים כולם בקריטריונים הצרים שקובעת ישראל לקבלת היתר. לשמחתנו, בעקבות התערבות של גישה, כל האנשים שצוינו מעלה קיבלו בסופו של דבר את היתרי התנועה להם היו זקוקים. הידע שצברנו מהתנהלות הרשויות בעניינם ימשיך לשמש אותנו במאבק נגד האלימות הבירוקרטית המופעלת על רבים אחרים ברצועה.

עזרו לנו להמשיך לאתגר את האלימות הבירוקרטית של ישראל בבתי המשפט ובקרב הציבור. חופש תנועה הוא זכות אוניברסאלית שיש להגן עליו.

תרמו עוד היום ותמכו בגישה:

תרומה של $36 תכסה ארבע שעות של שיחות טלפון לתושבי הרצועה, ותאפשר לנו לשמוע את סיפוריהם ממקור ראשון ולספק להם סיוע משפטי.

תרומה של $100 תממן שלושה חודשים של אספקת חשמל לרכז השטח שלנו בעזה.

תרומה של $200 תסייע לנו לעורר מודעות רבה יותר למציאות חייהם היומיומית של תושבי הרצועה באמצעות הפקה של דו”חות, עדכונים וסרטונים.

תרומה של $500 תאפשר לנו להגיש עתירה לבית המשפט בשם תושב או תושבת עזה המבקשים לממש את זכותם לחופש תנועה.