מעבר ארז, 2017. צילום: גישה
מעבר ארז, 2017. צילום: גישה

9 ביולי, 2019. בימים האחרונים מופיעים בכלי התקשורת פרסומים שמתייחסים לשינויים מסוימים במשטר ההיתרים שישראל מנהלת מול תושבי עזה. חלק מהדיווחים מדויק וחלק מוזן בידי בעלי אינטרס. דיווח היום של פרשן “הארץ” עמוס הראל מתייחס במדויק לכך שכמות לא מבוטלת מהיתרי הסוחר שישראל מאשרת לאחרונה ניתנים למעשה לפועלים, היוצאים לעבודה בישראל. כלומר, ישראל בפועל מאפשרת לפלסטינים מעזה לעבוד בישראל, אבל מתעקשת להתנהל כאילו היא חושבת שהם סוחרים.

הדיווחים כאילו מכסת הסוחרים שקוצבת ישראל גדלה אינם מדויקים, שכן המכסה נייחת כבר שנים, ועומדת על 5,000 היתרים, אך היא מעולם לא התמלאה. ישראל מחליטה בלעדית מהו מספר המחזיקים בהיתרי סוחר. בתקופות שפל היו הרבה בודדים, ובתקופות שרצתה, היו כ-3,500. הנחת העבודה ועדויות ראייה הצביעו על כך שבתקופות השפע היו רבים מהיוצאים בתואנת היתרי סוחר פועלים. זאת בידיעת מפעילי המעבר והאחראית על חלוקת ההיתרים, יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

היו פרסומים שטענו כי בעוד ישראל מאפשרת ל-5,000 תושבי עזה לצאת בהיתרי סוחר, הפלסטינים מתקשים למלא את המכסה. הוועדה האזרחית, הגוף מטעם הרשות הפלסטינית שמתאם את בקשות המעבר עם הרשויות בישראל, מסרה את הנתונים הבאים: בכשלושה החודשים מאז 1 באפריל ועד היום הוגשו 8,964 בקשות להיתר סוחר. מתוכם ישראל אישרה 3,825 בקשות ו-699 עדיין בבדיקה, ו-2,821 טרם זכו להתייחסות. 1,619 בקשות סורבו. תוקפן של הבקשות משתנה, וחלקן מתאימות רק לחודש. לכן נכון להיום, יש 3,227 היתרי סוחר בתוקף. אין אפשרות לדעת כמה מהם הם פועלים.

כותב עמוס הראל: “זה תרגיל ישן, שישראל נוקטת לפרקים כבר כמה שנים. מקבלי ההיתרים מוגדרים כבעלי רישיון לאנשי עסקים, אך בפועל נראה שמרביתם הם פועלים המועסקים בעבודת כפיים. לפני שהחלו סבבי ההסלמה במארס אשתקד, היו פועלים כאלה מראה שכיח למדי בערי הדרום”. ישראל הפסיקה רשמית לאשר כניסת פועלים מעזה במרץ 2006. לפני האינתיפאדה השנייה, בקיץ 2000, יצאו מדי יום מרצועת עזה לישראל למעלה מ-26 אלף עובדים. נזכיר גם שבימים אלה בגדה המערבית יוצאים משטחי הרשות כ-100 אלף עובדים מדי יום לעבודה בתוך הקו הירוק.

הגיע הזמן להפסיק עם משחק המחבואים הציני ולאפשר לתושבי עזה המשוועים לפרנסה לצאת לעבוד מחוץ לרצועה. כפי שהיא מראה בפועל, ישראל מבינה את הצורך העצום ומראה גם שביכולתה להיענות לו.