בזמנים המאתגרים האלה, קל לשכוח את החיובי ואת הטוב שנעשה בעולם. לציון 15 שנים לייסוד גישה, ליקטנו רשימה של 15 הישגים של הארגון שבהם אנחנו גאים במיוחד.

 1. סיוע לאלפי אנשים לגבור על מגבלות התנועה ולנוע לצורך לימודים, בריאות, הזדמנויות מקצועיות וכדי להתאחד עם משפחה.
 2. ביטול האיסור על יציאת סטודנטים פלסטיניים מעזה ללימודים בחו”ל.
 3. ביטול האיסור על יציאת פלסטינים מהגדה המערבית ללימודים בישראל.
 4. חשיפת טבלאות החישוב הקלורי והמשוואות המתמטיות שבהן השתמשו בישראל לחישוב אספקת המזון לרצועה, מה שהוביל לסופה של המדיניות ולביטול האיסור על כניסת רוב הסחורה האזרחית לעזה.
 5. הדגשת ההשפעה של הסגר על חיי נשים החיות בעזה, וקידום מדיניות שתאפשר יותר גישה למשפחה, ללימודים ולפרנסה.
 6. הפסקת הנוהג האלים של ישראל למנוע גישה של מי שזוהו לכאורה כבני משפחה של פעילי חמאס לצורך טיפולים רפואיים מצילי חיים.
 7. הסרת ההגבלות על כניסה לישראל של פלסטינים אזרחי ישראל, החיים ברצועה, כולל דחייה של בקשה לבדיקות גנטיות פולשניות.
 8. הסרת הנוהל שמנע מתושבים (ותושבות) פלסטיניים אזרחי ישראל לעבור לחיות עם בני זוג מיד לאחר נישואיהם, שינוי שהשפיעו גם על כלל האזרחים הישראליים הנישאים ללא-אזרחים, ורשאים כעת מידית לחיות איתם בישראל.
 9. הצלחה בהפצה רחבה של העיקרון המשפטי שהשליטה המתמשכת של ישראל על עזה מביאה עימה אחריות מתמשכת, וקידום הגישה הפונקציונלית לחובות של ישראל ככוח כובש.
 10. השגת שקיפות רבה יותר לגבי נהלי מערכת הביטחון הישראלית, על ידי אילוצה לעמוד בדרישות חוק חופש המידע ולפרסם מאות נהלים והוראות שלא פורסמו קודם לכן, וגם להנגישם בערבית.
 11. תדרוך מועצת הביטחון של האו”ם בשתי הזדמנויות שונות, ב-2015 וב-2019, עם מידע וניתוח של המצב בעזה, וקריאה להרחיב משמעותית תנועה של אנשים וסחורות.
 12. ביטול איסור גורף בן 13 שנים על הוצאת מוצרי מזון מעובד מעזה לחו”ל.
 13. הגנה על חופש הדת על ידי עזרה למוסלמים ולנוצרים תושבי עזה לצאת למקומות קדושים במזרח ירושלים ובגדה המערבית בזמן חגים מרכזיים, ולעשות את החג בקרב משפחה.
 14. יצירה של מוצרים חזותיים משפיעים ומקוריים שמביאים לקהלים בישראל ובעולם כולו את המציאות בעזה וקולות של אנשים החיים בה.
 15. בניית מעמד של מקור מהימן למידע וניתוח בכל הנוגע לעזה עבר קובעי מדיניות, עיתונאים, ארגוני חברה אזרחית ומתעניינים עצמאיים.

חשיבות החופש לנוע ברורה היום מתמיד לאנשים ברחבי העולם. הצטרפו גם אתם למאבק על הזכות לנוע, ותרמו היום לארגון גישה.