6  בינואר, 2021. בימים אלה, בעת שמערכת הבריאות בישראל החלה במתן חיסונים לנגיף הקורונה לציבור בארץ, אנו – הארגונים החתומים מטה – פונים לרשויות בישראל בקריאה למלא את חובתן על פי חוק ולהבטיח שחיסונים איכותיים יסופקו לפלסטינים החיים תחת כיבוש ושליטה ישראליים בגדה המערבית וברצועת עזה.

משרד הבריאות טרם פרסם מדיניות הקצאת חיסונים מגובשת הכוללת הקצבת כמות חיסונים לפלסטינים בשטחים וגם לא קבע לוח זמנים להעברת החיסונים. כל זאת למרות שסעיף 56 באמנת ז’נבה הרביעית קובע מפורשות שחובתו של הכובש “להנהיג ולהפעיל את אמצעי-המגן ואמצעי-המנע הדרושים כנגד התפשטותן של מחלות מידבקות ומגפות”. חובה זו כוללת מתן סיוע לרכישתם ולהפצתם של חיסונים לאוכלוסייה הפלסטינית הנתונה לשליטתה של ישראל.

הפרסומים בכלי התקשורת שהחיסון שפותח ברוסיה עתיד להגיע לרשות הפלסטינית מעוררים בנו חששות כבדים. הרשות הפלסטינית לא פירטה אילו חיסונים בכוונתה לרכוש ולספק, אך הבהירה שאין ביכולתה לממן את רכישת החיסונים הנחוצים. ישראל איננה יכולה להעביר לרשות הפלסטינית חיסון שלא אושר למתן לאזרחי ישראל. צעד שכזה מהווה הפרה של פרוטוקול פריז המסדיר את היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינית ועומד בסתירה למדיניותו ארוכת השנים של משרד הבריאות לפיה מתן אישור להפצתן של תרופות בשטחים מותנה בעמידתן בהליכי רישום תרופה בישראל. למרות הביקורת שנמתחה בעבר על פרוטוקול פריז, בין השאר מכיוון שהוא מאלץ את הרשות לייבא תרופות שאין ביכולתה לממן, כל עוד הפרוטוקול תקף ועומד בעינו, אין ישראל יכולה לייבא חיסון אותו לא אישרה לאוכלוסייתה שלה ואין היא יכולה להעביר אותו לאוכלוסיה הכבושה. על ישראל להבטיח שהחיסונים המועברים לפלסטינים בשטחים עומדים בתנאי האישור והרישום של מערכת הבריאות בישראל. כמו כן, על המדינה להבטיח את רכישתם ושינועם של חיסונים אלו בהקדם האפשרי.

במידה וחוסרים תקציביים הנובעים מההגבלות ארוכות השנים שמטילים הכיבוש והמצור הם הפוגעים ביכולתה של הרשות הפלסטינית לרכוש ולהפיץ את החיסונים, על ישראל לספק את המימון הנדרש, וזאת במסגרת חובותיה המעוגנות בחוק. אי לכך, אסור למדינה לנכות את עלות החיסונים מההכנסות ממסים שהיא גובה בשם הרשות.

אנו מפצירים בגורמים הבינלאומיים הנוגעים בדבר לפנות לישראל בדרישה למלא את החובות החלים עליה ולקיים את אחריותה המוסרית להושיט סיוע למערכות הבריאות הפלסטיניות ולפלסטינים ברצועת עזה ובגדה המערבית, ובכלל זה:

1. לפרסם את כמות החיסונים שהוקצתה לאוכלוסיה הפלסטינית ואת לוח הזמנים המדוייק להעברתם.
2. להבטיח שהחיסונים המועברים לאוכלוסיה הפלסטינית עומדים באותן אמות מידה של החיסונים המופצים לאוכלוסיה בישראל.
3. להבטיח מעבר חלק של החיסונים וציוד רפואי אחר לשטחים, כולל שמירה על “שרשרת הקירור” בשינוע החיסונים, במידה ואלה התנאים הנדרשים.
4. לספק מימון מלא במידה ואין ביכולתה של הרשות לממן את החיסונים ואת הפצתם בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, ולא לנכות את העלויות מכספי המסים של הרשות.
5. להסיר את הסגר מעל רצועת עזה כדי שמערכת הבריאות ברצועה תוכל לתפקד כראוי בהתמודדות עם מגיפת הקורונה.

על החתום:
• אמנסטי אינטרנשיונל – סניף ישראל
• בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
• גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
• המרכז הפלסטיני לזכויות האדם
• המוקד להגנת הפרט
• זולת – לשווין וזכויות אדם
• זזים – קהילה פועלת
• לוחמים לשלום
• מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם
• עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
• רופאים לזכויות אדם (ישראל)
• רופאים לזכויות האדם, איטליה
• רופאי העולם, צרפת (Médecins du Monde)
• שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם
• Al Haq
• ארץ לכולם – A Land For All
• IFHHRO – Medical Human Rights Network
• Kvinna till Kvinna
• Lawyers for Palestinian Human Rights
• La Cimade
• Ligue des droits de l’Homme (LDH)
• MAP – Medical Aid for Palestinians
• MEDU – Medici per i Diritti Umani
• Medact
• Oxfam
• Platforme Palestine
• Première Urgence Internationale (PUI)
• Rebuilding Alliance
• The Carter Center
• The World Organization against Torture (OMCT)
• The Association of Civil Rights in Israel