ביום שלישי, 16 במרץ, 2021. פנה ארגון גישה למתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) בבקשה לקבל, בכפוף לחוק חופש מידע, מידע לגבי מדיניות מתפ”ש בנוגע לתנועת אנשים מאז ה-8.3.2020, להלן, “סגר קורונה”. בבקשה התבקש מידע לגבי כמה פעמים ומתי נבחנה ההחלטה, על ידי מי נבחנה והאם בחינת ההחלטה על “סגר קורונה” נעשתה בשיתוף גורמים נוספים חוץ ממתאם פעולות הממשלה בשטחים.

מתפ”ש התבקש להעביר את הפרוטוקולים של הדיון לבחינת סגר הקורונה, במידה וההחלטה התקבלה בשיתוף גורמים נוספים. יתרה על כך, המתפ”ש התבקש למסור את התשתית העובדתית והשיקולים הבריאותיים-אפידמיולוגיים בבסיס ההחלטה. מסירת התשתית העובדתית, לפי הבקשה, תכלול את המידע הרלוונטי שעמד בפני מקבלי ההחלטות לרבות נתונים, דו”חות, חוות דעת, ממצאים אפדימיולוגיים והערכות והמלצות אפדימיולוגיות.

לקריאת בקשת חופש המידע במלואה, לחצו כאן.