20 במאי, 2021. לפי דיווחים שונים, עובדי חברת החשמל הישראלית הודיעו כי לא יפעלו לתיקון קווי החשמל שניזוקו כתוצאה מהלחימה בין ישראל לרצועת עזה “עד להשבת הבנים”. גישה מזכיר כי ישראל מחויבת לפעול במסגרת הדין הבינלאומי והחוק הישראלי, ולהגן על זכויות תושבי ותושבות עזה, החיים תחת כיבושה, גם במצב מלחמה. טענת העובדים כי יש להתנות את תיקון הקווים מכוונת להענשת האוכלוסייה בעזה על פעולות שאינן בשליטתה והיא פסולה מוסרית.

אספקת החשמל מישראל לעזה, שבה תלויים שני מיליון תושבי הרצועה, מחציתם ילדים, ניזוקה מאוד כבר בתחילת הלחימה. ההתקפות השביתו כמחצית מ-10 קווי החשמל שישראל מוכרת לעזה בשגרה, והחברה לחלוקת חשמל קראה לישראל לתקן נזקים שנגרמו בצד הישראלי. תפקודה של תחנת הכוח היחידה בעזה נפגע קשות גם מהחלטת ישראל לסגור מאז ה-11.5 את המעברים היבשתיים בין ישראל לעזה, צעד בלתי חוקי, שמנע, בין היתר, מעבר דלקים החיוניים לתפקוד תחנות הכוח, וכן לגנרטורים שפועלים עד קצה היכולת כדי לשמור, בין היתר, על אספקת חשמל לתחנות התפלה, שאיבת שפכים ולתפקוד בתי החולים.

אספקת החשמל הזמינה לאוכלוסייה כרגע עומדת על כ-93 מ”וו, פחות מרבע הביקוש ערב הלחימה (400 מ”וו), כמות המספיקה למשך 4-6 שעות ביממה, לכל היותר. באזורים מסוימים ברצועה אין אספקת חשמל כלל. המחסור הדרסטי כבר יצר שרשרת פגיעות קשות בתשתיות האזרחיות בעזה, בהן מערכות הבריאות, המים והביוב, ובין היתר גם לתפקוד עשרות בתי ספר של אונר”א, המשמשים מקלט לעשרות אלפים שנעקרו מבתיהם בשל ההתקפות.

ההגבלות שישראל מטילה על עזה במשך שנים במאמץ מתמשך לבדל ולנתק אותה מהמרחב הפלסטיני, דרדרו מאד את מצב הבריאות, הכלכלה והתשתיות וערערו את תנאי החיים בה. זאת בניגוד מתמשך לחובה שמטיל על ישראל הדין הבינלאומי לדאוג לתקינות החיים של האוכלוסייה בעזה, הנמצאת תחת כיבושה. ישראל התחייבה בפני בג”ץ ב-2008 לשמור על רמת אספקת חשמל לרצועה, שתבטיח שלא ייגרם בה אסון הומניטרי. אסון כזה מתקיים כעת.

על ישראל לפעול מיד לא רק לתיקון הנזקים שנגרמו לרשתות החשמל בשטחה, אלא לאפשר מעבר דחוף של כל הנחוץ לתושבים, ולהימנע מכל פגיעה נוספת בהם. ירי לא מובחן מצד גורמים פלסטינים לעבר ריכוזי אוכלוסייה ומתקנים אזרחיים אינו חוקי על פי הדין הבינלאומי, אך הדבר אינו מפחית מאחריות ישראל להגן על זכויות התושבים, גם במצב מלחמה.