9.5.2017

כפי שדיווחנו בעבר, בשני מקרים במהלך החודשים פברואר ומרץ 2017 תפסו הרשויות הישראליות במעבר כרם שלום ציוד רפואי רב שיועד לאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, וסירבו להכניסו לרצועה. הרשויות הישראליות תפסו גם את המשאיות שהובילו את הסחורות למעבר. הציוד נרכש על ידי שתי חברות לייבוא ושיווק מוצרים דנטליים הפועלות ברצועת עזה, אשר תכננו לשווק אותו למרפאות שיניים בתוך הרצועה. שתי החברות ביצעו את כל התיאומים המוקדמים הדרושים לשם הכנסת הציוד לרצועת עזה.

נציגי משרד הביטחון והמתפ”ש הפועלים במעבר כרם שלום לא הסבירו למובילי הסחורות מדוע סורבה הכנסתן לרצועת עזה. רק בדיעבד התברר כי הסיבה היא שהמשלוחים כללו “אמלגם”, שהוא חומר לסתימות המורכב מכספית ומתכות אחרות. כספית מוגדרת כציוד “דו-שימושי” בצו של שר הביטחון, אך לדברי הסוחרים מרצועת עזה המתפ”ש מעולם לא דרש לקבל רישיון מיוחד להכנסת “אמלגם” לרצועה.

מרגע שנודע לארגון “גישה” על המקרים הללו, פעל “גישה” לשחרור הציוד הרפואי מידי משרד הביטחון. לצד פנייה רשמית ועקרונית למתפ”ש כנגד תפיסת הציוד הרפואי וכנגד תפיסת המשאיות, פנה “גישה” בהשגות אינדיבידואליות למשרד ביטחון בשמם של שני נציגי החברות שייבאו את הציוד לרצועת עזה.

כעבור חודשיים מיום התפיסה, ביום 24.4.2017 הודיע משרד הביטחון כי ההשגה של ארגון “גישה” לעניין אחד המשלוחים התקבלה ולכן ישוחרר הציוד הרפואי מחזקתו של המשרד. באשר למשלוח השני, משרד הביטחון קיבל השגה שהגיש עורך דין פרטי לעניין תפיסת המשאית, ועם שחרורה שוחרר גם הציוד הרפואי שהיה בה.

אף על פי כן, הציוד הרפואי טרם הוחזר לחזקת הסוחרים ועדיין מוחזק על ידי משרד הביטחון.  למרות שהמדינה אישרה לשחררו מהמחסנים בהם שמור כלל הרכוש שרשויות המדינה תופסות, היא טרם השלימה את ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים לשחרור בפועל של הסחורה ולהכנסתה לרצועת עזה. לכן, למרות שבעלי הסחורות מרצועת עזה זכאים לקבל את הציוד הרפואי שהזמינו ואשר התחייבו למכור אותו למרפאות שיניים ברצועה, הם עדיין לא ראו אותו בעיניהם.  משום כך, ומכיוון שמשרד הביטחון טרם החליט אם לאשר את שחרור האמלגם מחזקתו, הוגשה ביום 9.5.2017 עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

יצוין כי עד עתה מתפ”ש מסרב לאשר אם “אמלגם” הוא ציוד “דו-שימושי” המצריך רישיון מוקדם לשם הכנסתו לרצועת עזה, ואם כן ממתי החלה מדיניות זו. בתשובת המתפ”ש לפניית “גישה” מיום 9.4.2017 ישנה התעלמות מוחלטת משאלה זו, ומכתב נוסף שנשלח בנושא ב-18.4.2017 טרם נענה. גם בקשת חופש מידע שהגיש ארגון “גישה” למתפ”ש בניסיון לברר אם אי פעם הונפקו רישיונות ציוד “דו-שימושי” לאמלגם, מיום 27.3.2017, טרם נענתה.