21 בדצמבר, 2020. ב-7.12 הגשנו לבג”ץ עתירה בשם פלסטיני אזרח ישראל, לאחר שמת”ק עזה סירב לבקשתו לקבל היתר יציאה לרצועת עזה כדי להשתתף באבל על מות אמו, בשל “סגר קורונה” שהטילה ישראל על הרצועה.

בעתירה לבג”ץ טענו כי מדינת ישראל מאפשרת מעבר למטרת השתתפות באבל מעזה לישראל ולגדה המערבית ומהגדה לעזה ולישראל. עובדה זה מלמדת כי סירובה לאפשר יציאה אך ורק מישראל לעזה אינו נובע מדאגה לבריאות הציבור או משיקולים אחרים הקשורים למגפת הקורונה.

בתגובה לעתירה, טענה המדינה, הן בכתב והן במהלך הדיון, כי בשל דאגתה לבריאות הציבור היא מאפשרת יציאה לעזה רק לבני משפחות חצויות, וזאת באופן חד פעמי ולפרקי זמן ארוכים, טענה שאינה אמת, כפי שהראינו במהלך הדיון: בני משפחות חצויות נכנסו לפרקי זמן משתנים, חלקם קצרים, היא אינה חד פעמית, ובנוסף, נכנסו גם חברי משלחת רפואית. עוד טענה המדינה בדיון, כי מעבר מעזה לישראל לשם השתתפות בהלוויה התאפשר רק במהלך אוקטובר, בטרם התפשטות הקורונה בעזה. טענה זו שקרית אף היא, שכן ניתנו היתרים כאלה גם בנובמבר ובדצמבר. במהלך הדיון ביקר בית המשפט את העובדה שמדיניות המשיבים אינה מפורסמת ואינה ברורה, וכן ציין שהטענה כי המדיניות מתבססת על שיקולים של בריאות הציבור אינה מתיישבת עם מתן היתרים מעזה לישראל אך לא בכיוון ההפוך.

בית המשפט הורה למשיבים לשקול מחדש את עמדתם. בהודעה מעדכנת שהגישה המדינה למחרת הדיון, עמדה על סירובה להתיר את יציאת העותר לרצועה והציגה לכך נימוקים חדשים: לעותר לא יהיה ביטוח רפואי ברצועה, החמאס עלול למנוע את חזרתו לישראל אם יחליט להטיל סגר כולל על הרצועה או לדרוש מהעותר לשהות בבידוד בן שבועיים, שימנע ממנו לשוב לביתו לאחר שלושה ימים בהתאם לתנאים שבהיתר. בתגובה שהגשנו הבהרנו כי המדינה מציגה תרחישים דמיוניים ומופרכים, אשר לא מצדיקים את הפגיעה בזכותו של העותר לחיי משפחה או את האבחנה בינו לבין אחרים שלהם מונפקים היתרים למרות הקורונה.

ביום 14.12 ניתן צו על תנאי בעתירה. בתצהיר התשובה שהגישה המדינה ב-20.12 חזרה בה מהחלטתה והודיעה כי הוחלט לאשר את יציאתו של העותר בכפוף לבדיקה ביטחונית. בפסק דין מיום 21.12 קבע בית המשפט כי לאור עמדת המשיבים, העתירה התקבלה והדיון בה התמצה. לעותר הונפק היתר ליום 22.12.

כמו בעניין המשפחות החצויות, גם עתירה זו הובילה באופן מידי לאישור בקשות נוספות של ישראלים שביקשו לצאת לעזה להשתתף בהלוויה.