30 בינואר, 2020. ישראל מפקחת על העברת פריטים לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום. חומרים רבים, ובהם חומרי בנייה, מסווגים על ידי ישראל  כ”פריטים דו-שימושיים”. העברת פריטים דו-שימושיים מישראל לרצועת עזה מוסדרת בחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס”ז-2007. בשנת 2014 גובש הסכם בין הרשות הפלסטינית וישראל, שהקים “מנגנון לשיקום ופיתוח רצועת עזה” (Gaza Reconstruction Mechanism ), המסדיר העברת חומרי בנייה לרצועת עזה לשם שיקומה ופיתוחה, באמצעות חברות המאושרות על ידי ישראל ורשומות במנגנון. פעולת המנגנון נמצאת תחת פיקוח של גורמים ישראליים, פלסטיניים ומטעם האו”ם, הבודקים, בין היתר, שחומרי הבנייה מגיעים ליעדם. הרישום במנגנון הוא תנאי מקדים לאפשרות לבצע עבודות בנייה מסוימות, וחברות בנייה ברצועה תלויות בקיומו של רישום כדי לבצע את עבודתן. ללא רישום תקף, חברות לא יכולות לתאם העברה של חומרי בנייה דרך מערכת מקוונת ולהכניס תשומות בנייה בהיקפים גדולים לצורך אותם פרויקטים מאושרים לשיקום רצועת עזה.

א”ח הוא בעלים של חברת בנייה ברצועת עזה, שהייתה רשומה במנגנון תחת הקטגוריה “קבלנים”, והתקשרה בחוזי עבודה למספר פרויקטים מאושרים ברצועת עזה. מסיבה לא ברורה, בספטמבר 2016 הושעתה החברה מהמנגנון ולא יכולה הייתה להשתתף עוד במכרזים. לאחר פניות חוזרות ונשנות לבירור סיבת ההשעייה, נמסר לח’ כי ישראל קבעה כי הוא “מנוע ביטחונית”.

פנינו בשם ח’ למתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) וביקשנו כי המניעה הבטחונית תוסר וכי תבוטל ההשעייה של החברה הקבלנית מהמנגנון. בפנייה הסברנו כי ההחלטה על ההשעייה התקבלה ללא נימוק וכי אינה סבירה. ציינו כי בספטמבר 2016 התבצעה ספירה לכמות המלט במחסני החברה על ידי יחידת הפיקוח של המנגנון, ונרשם מחסור של 212 שקיות של מלט. ח’ הבהיר כי כי כל 800 שקיות המלט שקיבל ביום 19.9.2016, הכוללות את 212 השקיות “החסרות”, הועברו לפרויקטים מאושרים באמצעות המערכת המקוונת, שפותחה על ידי האו”ם, ומשותפת לצד הישראלי והפלסטיני. גרסתו התקבלה על ידי היחידה המוסמכת וכך אף נרשם במערכת הממוחשבת. אף על פי כן, סטטוס “ההשעייה” לא שונה.

ב-10 בדצמבר 2019 התקבלה תשובה לפנייתנו על פיה, “כפי שנמסר למרשכם, פעילות חברתו במנגנון מושעית מטעמים ביטחוניים פרטניים שמטבע הדברים לא ניתן לפרטם”. קדם-עתירה שהוגשה כנגד החלטה זו לא זכה למענה, ומשכך עתרנו לבית המשפט. כעשרה ימים לאחר הגשת העתירה הודיעה המדינה כי היא מבטלת את ההשעייה, וכי החברה תוכל לשוב לפעילות מלאה באמצעות המנגנון.