ר’ תושבת רצועת עזה, בת 51, נשואה ואם לשישה ילדים, ביקשה לבקר את אחותה חולת הסרטן המתגוררת במזרח ירושלים. ביום 9.12.2021, כחודש לאחר שפנתה למת”ק, נתקבלה תשובה לפיה הבקשה מסורבת “מטעמים ביטחוניים, שמטבע הדברים, לא ניתן לחשפם.”

ביום 14.12.2021 עתרנו כנגד ההחלטה ודרשנו כי המניעה הביטחונית תוסר. טענו כי המניעה הושתה כלאחר יד, ללא נימוק ומבלי שנמסר לר’ דבר אודות הטענות הביטחוניות העומדות נגדה. בנוסף, ציינו כי הפרקטיקה של קביעת מניעות ביטחוניות ללא בסיס והסרתן לאחר הגשת עתירה על מנת להימנע מביקורת שיפוטית היא נפוצה ביותר.

ואכן, לאחר הגשת העתירה הודיעה המדינה כי המניעה הביטחונית “הוסרה” וכי ר’ תוכל לצאת ליום אחד לבקר את אחותה. אנו עמדנו על כך שיינתן לה היתר ביקור לשבוע. על אף שהמדינה התבצרה בעמדתה להעניק היתר ליום אחד בלבד, ההיתר בפועל הוארך כפי שדרשנו.