"בעקבות ירי רקטות" הוא הנוסח הרגיל שבו מנמקים את סגירת המעברים בין ישראל לעזה
“בעקבות ירי רקטות” הוא הנוסח הרגיל שבו מנמקים את סגירת המעברים בין ישראל לעזה

המסמך בתמונה אינו עדכני. קיבלנו אותו יחד עם ערימת מסמכים נוספים, בעקבות בקשת חופש מידע שהגשנו. המסמך מ-2013 והוא מתעד בלשון יבשה את ההוראה לסגור את מעבר כרם שלום ולהגביל את התנועה במעבר ארז. הסיבה? לא כתוב. כתוב רק שהתנועה הוגבלה “בעקבות ירי רקטות”.

“בעקבות ירי רקטות” הוא הנוסח הרגיל שבו מנמקים את סגירת המעברים בין ישראל לעזה. בנוסח דומה הוסברו גם הגבלות התנועה על מעבר כרם שלום לאחרונה. ההגבלות על מעבר ארז בשלושת השבועות האחרונים לא זכו לנימוק כלל. לא מתואר איום ביטחוני קונקרטי על המעברים, כפי שלא מתואר הנזק שנגרם לתושבי הרצועה.

 וכך, שלושה שבועות לאחר ששלושה צעירים ישראלים נחטפו ונרצחו בגדה המערבית, מעבר ארז עדיין פועל במתכונת מצומצמת למעבר חולים ובימים האחרונים גם לכמה סוחרים שקיבלו היתר. לפני ההגבלות החדשות, יצאו דרך ארז כמה עשרות פלסטינים ביום כדי לבקר את בני משפחותיהם. הם קיבלו היתר כי אפילו תחת הקריטריונים הצרים לתנועה הם נחשבו ל”מקרים הומניטריים חריגים”: אנשים שקרוב משפחה מדרגה ראשונה שלהם מת או נמצא בסכנת חיים ואנשים שקרוב משפחה מדרגה ראשונה שלהם התחתן. רובם אינם יכולים לצאת כיום, “בעקבות ירי רקטות”.

בעוד ממשלת ישראל מאמינה שעליה לאפשר תנועה רק של המינימום ההכרחי, אנו מאמינים שיש לאפשר את המקסימום האפשרי: לאפשר תנועת אנשים וסחורות בכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטניות ולא בכפוף לקריטריונים שמאפשרים רק את יציאתם של מתי מעט שמוגדרים “מקרים הומניטריים חריגים”. כאשר משרד הביטחון אוסר אפילו על יציאתה של אותה קבוצה צרה של אנשים, מן הראוי, לכל הפחות, שיסביר מדוע. האם יש איום ביטחוני קונקרטי על מעבר ארז? ואם כן, מדוע מתאפשרת יציאתם של סוחרים וחולים? האם מדובר בצעד ענישתי, שנועד, כפי שאמר פעם גורם בצבא, “לשלוח מסר לחמאס“? אם כן, כיצד הדבר מתיישב עם דברי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שטען פעם ש”הסגר האזרחי פוגע בסגר הביטחוני”? האם ישנה סיבה אחרת להגבלות התנועה? אין לדעת. זו הפעם התשיעית שבה מוטלות מגבלות תנועה נוספות על המעברים לאחר הסלמה ביטחונית. בינתיים, במשרד הביטחון לא טרחו אפילו לשחרר את הנוסח הקבוע: “בעקבות ירי רקטות”.