10.6.15. בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש ארגון “גישה” התחייב המתפ”ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) לפרסם כ-60 נהלי עבודה שטרם פורסמו או נהלים חדשים המחליפים נהלים קיימים (עת”מ 51147-05-14 גישה נ’ מתאם פעולות הממשלה בשטחים). על פי הודעת המתפ”ש, הנהלים יפורסמו בשלוש פעימות – בפברואר, אפריל ויוני 2015, וכל נוהל יפורסם בעברית ובערבית.

מאז עתירת ארגון “גישה”, פורסמו בסך הכל 80 נהלים באתר האינטרנט של המתפ”ש. באוקטובר 2014 פורסמו 34 נהלים, ומאז התחייבות המתפ”ש פורסמו עוד 46 נהלים נוספים באתר האינטרנט של המתפ”ש: 12 מהם בפברואר 2015, 17 נוספים באפריל 2015, ו-17 אחרים ביוני 2015.

פרסום הנהלים בערבית, לעומת זאת, התעכב. זאת למרות התחייבות מתפ”ש בפני בית המשפט ועל אף החשיבות הרבה בפרסום הנהלים – המסדירים סוגיות אזרחיות רבות הנוגעות לאוכלוסיה הפלסטינית ברצועת עזה בגדה המערבית – בשפתה של האוכלוסיה הרלוונטית.

פרסום נהלים בשפה הערבית הוא חלק בלתי נפרד מחובותיו של המתפ”ש. בהעדר פרסום הנהלים בשפה הערבית לא יכולים התושבים להכיר את הנהלים והפרוצדורות שקבע המתפ”ש, להבין את דרכי השימוש וההפעלה שלהם בסיטואציות שונות ולתכנן את צעדיהם בהתאם. כל עוד לא מפורסמים הנהלים בשפה הערבית נפגע תוקפם והם אינם יכולים להיחשב ככלי מנחה ומקור סמכות לפעילות המתפ”ש.

ארגון “גישה” עמד לפיכך על פרסום הנהלים בערבית בהקדם האפשרי, ונכון להיום ניתן לדווח שכלל הנהלים שפורסמו בעברית, למעט 17 הנהלים שפורסמו בחודש יוני, פורסמו גם בערבית באתר האינטרנט של המתפ”ש. ארגון גישה ימשיך לעמוד על פרסומם בערבית של הנהלים המפורסמים, וכן של כל מסמך או החלטה של המתפ”ש.