בג”ץ פסק בחודש שעבר לטובת ארגוני זכויות האדם גישה, עדאלה ואל-מיזאן בעתירה להשבת סירות של דייגי עזה שנתפסו ומוחזקות על-ידי ישראל. בית המשפט ביקר את התנהלות המדינה וציין כי העתירה חשפה התנהלות המחייבת את התייחסותו. בין הליקויים בהתנהלות המדינה הדגיש בית המשפט במיוחד כי “השבת הסירות התעכבה במשך זמן ארוך ביותר”, וש”לא ננקטו צעדים מתאימים לתיעוד הנוגע לתפיסתו של ציוד רב ערך – הן באופן אובייקטיבי והן מבחינתם של הנוגעים בדבר, שזה היה מטה לחמם” וכי “מתיאור מצבן של הסירות מצטייר הרושם של אדישות לגורלן”. בית המשפט פסק לטובת העותרים הוצאות משפט בסך 12 אלף שקל.

העתירה הוגשה בינואר השנה בשמו של הדייג עבד אלמעטי הביל מעזה, שסירתו נתפסה והוחזקה בידי ישראל במשך קרוב לשלוש שנים. הארגונים טענו כי תפיסת הסירה, כמו גם יתר סירות הדיג מעזה שבידי ישראל, נעשתה בניגוד לכל דין ובהיעדר סמכות, ודרשו כי בג”ץ יורה להשיב לאלתר וללא הצבת תנאים את כל סירות הדייגים שברשות הצבא, עם כל שהיה על סיפונן.

כארבעה חודשים לאחר הגשת העתירה, השיבה פרקליטות המדינה כי בכוונתה לפעול להשבת הסירה לרצועת עזה, כמו גם עוד כ-65 סירות המוחזקות על-ידי ישראל. באחד ביולי הוחזרה סירתו של הדייג שבמרכז העתירה, אלמעטי הביל. לאחר שהוחזרה התגלה כי סירתו ניזוקה מירי חיל הים ומהשנים שבהן הוחזקה בישראל בלא תחזוקה, ומצבה היה כה חמור עד שאי אפשר היה להעבירה בים.

יומיים לאחר מכן הושבו בדרך הים 20 סירות נוספות, שבעליהן דיווחו כי חזרו ללא מנועים וציוד שהיה עליהן. בהמשך השיבה ישראל, בים וביבשה, עוד 21 סירות משוטים, 24 סירות ממונעות ותשעה מנועים. בסך הכל הושבו לעזה 66 סירות.

בין היתר בשל היעדר התיעוד, בו הודתה המדינה, התעוררה מחלוקת לגבי מספר הסירות ולגבי הציוד שעוד מצויים ברשות ישראל. לפי הנהלת ענף הדיג במשרד החקלאות בעזה, ישראל עדיין מחזיקה  ב-26 סירות, בהן שתיים גדולות וב-40 מנועים. לפי הודעת עדכון שמסרה המדינה לבית המשפט, נותרו בידיה רק שש סירות ועשרה מנועים.

על סיפון הסירות שנתפסו היה ציוד נוסף, שגם לגבי גורלו יש מחלוקת: מכשירי GPS, מכשור לגילוי מצבורי דגים ורשתות דיג, שלגביהן השיבה ישראל בתגובתה לבית המשפט כי לא הוחזרו “בשל סיכון תברואתי”.

תפיסת הסירות בכלל, והחזקתן בידי ישראל, במשך חודשים ושנים, נעשית בחוסר סמכות ובניגוד להוראות הדין הבינלאומי. במקביל להליך המשפטי, שבו השיבה כי תחזיר סירות, ישראל ממשיכה לתפוס סירות. על ישראל לחדול מהפרקטיקה הענישתית, האלימה והלא חוקית שהיא מפעילה נגד דייגי עזה במשך שנים.