"הדעת נותנת כי אף לשיטת גורמי הביטחון מעבר לצורך פעילות ספורטיבית ראוי להישקל". אילוסטרציה: stock.xchg
“הדעת נותנת כי אף לשיטת גורמי הביטחון מעבר לצורך פעילות ספורטיבית ראוי להישקל”. אילוסטרציה: stock.xchg

8 באפריל, 2014. שופטי בג”ץ דחו את עתירת “גישה” בשמו של נאדר מצרי, ספורטאי מרצועת עזה שביקש לצאת מהרצועה כדי להשתתף במרתון פלסטין השני בבית לחם. השופטים כתבו בהחלטתם כי אין בידם לקבל את העתירה משום ש”שר הביטחון פעל לכאורה בגדרו של שיקול הדעת המסור לו לפי מסמך המדיניות, וכידוע תחום ההתערבות בשיקול דעת זה הוא מצומצם ביותר”.

השופטים כתבו, עם זאת, כי מאחר שהקריטריונים ליציאה מהרצועה כוללים גם מעבר של כדורגלנים ושל ספורטאים מהנבחרת האולימפית הפלסטינית, “הדעת נותנת כי אף לשיטת גורמי הביטחון מעבר לצורך פעילות ספורטיבית ראוי להישקל” וכי “טוב יעשו המשיבים אם ישקלו האם ניתן להרחיב חריג זה גם לענפי ספורט נוספים באותה רוח, בהתייחס למקרים עתידיים מתאימים”.

למרות שאחד הקריטריונים ליציאה מהרצועה מאפשר את יציאתם של תושבי הרצועה “לצורך השתתפות בכנסים או אירועים מיוחדים הנערכים בחסות הרשות הפלסטינית”, המדינה טענה כי סעיף זה “מגלם בתוכו שיקולים מדיניים ושיקולים של יחסי חוץ שבין מדינת ישראל והרשות הפלסטינית, ומעצם טיבו וטבעו כפוף הוא לבחינה פרטנית בכל בקשה לגופה והפעלה של שיקול דעת שנעוץ באינטרסים מדיניים שבו נתון למשיבים שיקול דעת רחב ביותר. משכך, אישור הבקשה תלוי במישור היחסים שבין הרשויות הישראליות לבין הרשות הפלסטינית ולא במישור היחסים בין הפרט המבקש לבין מדינת ישראל”. לאור זאת, ביקשו השופטים לוודא כי ההחלטה היא על דעת שר הביטחון עצמו, ורק לאחר מספר שעות התקבל אישורו של שר הביטחון לסירוב.

מצרי, בן 34, היה נציג הרשות הפלסטינית בתחרויות בינלאומיות בחו”ל ואף השתתף באולימפיאדה ב-2008. מצרי רצה להשתתף במרתון פלסטין השני בבית לחם, אולם הרשויות סירבו לבקשתו.

לקריאת פסק הדין המלא.
לקריאת תגובת המדינה.