15.11.2015

ביום 8.11.2015 שלח המתפ”ש לארגון “גישה” את מסמך “סטאטוס הרשאות בסגר” העדכני, בו מופיעות הקלות בחופש התנועה לאוכלוסיית הנוצרים המתגוררת בגדה המערבית, לרגל חג המולד הקרב ובא. לנוצרים אלו יונפקו היתרי כניסה לישראל ללא מכסה וללא תנאי גיל מינימאלי, שיהיו בתוקף למשך שלושה חודשים- מה- 25.10.2015 ועד ה-20.1.2016.

המתפ”ש לא הודיע על החלטה דומה ביחס לאוכלוסיית הנוצרים המתגוררת ברצועת עזה, וזאת בשונה משנים קודמות בהן הקפיד לפרסם הקלות בחופש התנועה של תושבי עזה שכללו היתרי כניסה לישראל ולגדה המערבית בזמן החגים. כך למשל, בדיוק לפני שנה פורסמו “צעדים מרחיבים” לאוכלוסייה הנוצרית המתגוררת ברצועת עזה שכללו הנפקה של 700 היתרי כניסה לישראל ולגדה המערבית לתקופה של כחודש וכן מעבר של 50 נוצרים מעזה לחו”ל דרך גשר אלנבי.

לנוכח העדרן של הקלות לנוצרים תושבי עזה ממסמך “סטאטוס ההרשאות” העדכני, פנה ארגון “גישה” במכתב למתפ”ש בבקשה כי יחליט על מתן הקלות שכאלו, ויפעל לפרסמן בהקדם האפשרי. “גישה” ציין כי מתן ההקלות יעמוד בקנה אחד עם ההכרה של ישראל בזכות הפולחן של הנוצרים ברצועת עזה, אשר זהה כמובן לזכות הפולחן של הנוצרים בגדה המערבית. הארגון ביקש כי ההקלות תפורסמנה באופן מיידי, על מנת שתושבי רצועת עזה יוכלו להתכונן מראש לתקופת חג המולד.

במענה מיום 19.11.2015 השיב המתפ”ש כי הנושא נמצא בימים אלה בתהליכי בחינה ועבודת מטה וההצעות שהעלה הארגון יובאו לתשומת לב הגורמים הרלוונטיים.

ואולם, ביום 29.11.2015 נשלח לארגון “סטאטוס הרשאות” מעודכן אף יותר, אך גם בו למרבה ההפתעה לא נכללו הקלות לנוצרים תושבי רצועת עזה. זאת, כאשר חגי הנוצרים יחלו בקרוב מאוד, בתאריך 19.12.2015. עקב כך, ביום 30.11.2015 שלח ארגון “גישה” מכתב נוסף למתפ”ש ודרש את פרסומן הדחוף של ההקלות לנוצרים תושבי רצועת עזה.