לצד הצורך במאמץ לשיקום ברצועת עזה, נוצרה הזדמנות לשינוי יסודי, שיאפשר קיום חיים אזרחיים משגשגים ובטוחים עבור פלסטינים וישראלים

27 באוגוסט, יום רביעי:  בנייר עמדה חדש, שנכתב בעקבות סבב הלחימה האחרון וההרס הניכר שהותיר מאחוריו, מצביע ארגון גישה על כישלון מטרותיו של הסגר על רצועת עזה ועל הנזקים הקשים שגרם לאוכלוסייה שם לאורך השנים, מבלי שסייע לביטחונם של תושבי ישראל. בעקבות הכישלון, מציע גישה חשיבה חדשה, שתעניק עתיד טוב ובטוח יותר לכלל תושבי האזור.

הסגר על עזה מנע מתושבי הרצועה לקיים חיים אזרחיים תקינים, ובכך גם ביטל סיכוי לשגשוג וליציבות, שהיו מיטיבים הן עם הפלסטינים תושבי עזה והגדה והן עם תושבי ישראל.

על ישראל לאמץ מדיניות שתואמת את דרישות המשפט הבינלאומי ואת המלצות בכירים ישראלים: להבחין בין אזרחים לחמושים ולהפסיק לאלתר את הגבלות התנועה האזרחית. נוצרה כעת הזדמנות לשינוי יסודי שיאפשר כיבוד זכויות יסוד וקיום חיים אזרחיים משגשגים ובטוחים עבור פלסטינים וישראלים גם יחד.

ארגון גישה קורא לממשלת ישראל להרחיב את התנועה מעזה ואליה למקסימום האפשרי.

1. לאפשר תנועת אנשים דרך מעבר ארז, בכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטניות.

  • כישלון הסגר והקיבעון המדיני שעמד מאחוריו, הביאו עלינו את סבב הלחימה האחרון ועלולים להביא עלינו את הבא, אם לא תשתנה התפישה לגבי תושבי רצועת עזה וצרכיהם.
  • תנועת אנשים נחוצה לשיקום הכלכלה הפלסטינית ולסיכוי לפריחתה, קריטית לקיום חיי משפחה נורמטיביים וחיונית לאפשרות של התפתחות אישיות ומקצועית של תושבי הרצועה.

2. להתיר העברת סחורות מעזה לצורך שיווק בישראל ובגדה המערבית, בכפוף לבדיקות פרטניות והסדרים ביטחוניים במעבר.

  • מעבר לסיוע ההומניטרי המיידי, נדרש פיתוח כלכלי, שיבטיח יציבות לאזור. אם לא נחשוב קדימה, נדונו לחזור על העבר. מוסכם על כל המומחים, שהמינימום ההומניטרי כבר מזמן לא מספיק ביחסי ישראל-עזה.
  • לפני הסגר, 85 אחוז מהסחורה תוצרת עזה שנמכרה מחוצה לה, שווקה בגדה ובישראל. אלה השווקים הטבעיים והנגישים ביותר, ובלעדיהם לא יתכן שיקום של הכלכלה.

3. להתיר כניסת חומרי בניין לעזה, בכפוף למנגנון ביטחוני מתאים.

  • לא תיתכן לאורך זמן מניעה מוחלטת של מוצרי יסוד כחומרי בנייה לחברה אזרחית. זוהי תגובה לא מידתית וגורפת, שפוגעת אנושות בכלל האוכלוסייה. הערכות מדברות על צורך מיידי בעזה ב-3.5 מיליון טון חומרי בניין לצרכי שיקום – עניין שישראל כבר הביעה את מחויבותה אליו.
  • על ישראל למצוא פתרונות ראויים להגן על תושביה מפני סכנת מנהרות-תקיפה, וזכותה לנקוט באמצעים סבירים לשמירה על הביטחון. על הפתרונות להיות מידתיים. האיסור על מכירת חומרי בניין לא סילק את איום המנהרות; הוא כן גרם לנזקים אנושים לכלכלת הרצועה ולאיכות החיים של תושביה.

את נייר העמדה ניתן לקרוא כאן.

לפרטים נוספים,

 אמיר רותם, מנהל המחלקה הציבורית, גישה: amir@gisha.org