31.8.2014

ביום 17.8.2014 הפיץ משרד החוץ פרסום שעסק בסוגית הסגר על רצועת עזה וכותרתו:Behind the headlines: The myth of an Israeli siege on Gaza. בפרסום נפלו טעויות עובדתיות חמורות. נכתב בו, בין היתר, כי מדינת ישראל מספקת לרצועת עזה 10 מליון מ”ק מים, למרות שהיא מספקת לרצועה 5 מליון מ”ק בלבד, לפי דו”חות של מתאם הפעולות הממשלה בשטחים (המתפ”ש).

לאור זאת,  ארגון “גישה” שלח ביום 31.8.2014 מכתב למנכ”ל משרד החוץ, מר ניסים בן שטרית. במכתב הצבענו על הטעויות העובדתיות, ודרשנו ממנכ”ל משרד החוץ להקפיד על פרסום מדויק יותר בעתיד.

בפרסום נכתב גם כי בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2014 נכנסו מרצועת עזה לישראל כ-60,000 איש.  זהו עוד נתון שגוי. המספר כולל הן כניסות לישראל והן יציאות ממנה, ולכן מספר הכניסות בלבד היה נמוך יותר. בנוסף, המספר מתייחס לכל העוברים – כלומר גם לאזרחים זרים, שהם בממוצע כ-10% מהעוברים. בין היתר, רבים מן הפלסטינים (סוחרים, למשל) מחזיקים בהיתרי כניסה רב-פעמיים לישראל המאפשרים להם להיכנס ולצאת מרצועת עזה מידי יום. הואיל וסוחרים אלו מהווים יותר מ-30% מהעוברים דרך ארז, הרי שגם הנתון המצומצם שנותר מנתון ה-60,000 המקורי, כולל “לקוחות חוזרים”. ניתוח זה של הנתונים מקובל גם על המתפ”ש, וזאת על-פי מכתבו מיום 14.8.2013 המבהיר את האופן שבו יש לקרוא את הנתונים הרשמיים בדוחות המתפ”ש השבועיים (ומסביר גם את הנתון על אודות מספר העוברים במעבר ארז).

התייחסות נוספת מטעם “גישה” לאספקטים אחרים (שאינם משפטיים) בפרסום של משרד החוץ פורסמה בבלוג.