ב-7.7.2015 עתר ארגון גישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בבקשה להורות למתפ”ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) להשיב לבקשת חופש מידע ששלח הארגון לפני יותר משבעה חודשים. הבקשה נגעה לנהלי העבודה בין מת”ק עזה (מנהלת התיאום והקישור לאזור עזה) לבין הוועדה האזרחית הפלסטינית, בכל הקשור לבקשות של תושבים פלסטינים לקבלת היתרי יציאה מרצועת עזה.

הבקשה הוגשה ביום 9.12.2014, ולמרות החובה הברורה בחוק חופש המידע להשיב על בקשות חופש מידע בתוך 30 יום ו- 120 יום לכל המאוחר (לאחר שליחת ארכות מנומקות) המתפ”ש נמנע מלהשיב לבקשה עד היום. בטרם הוגשה העתירה, ארגון “גישה” אף הגיש תלונה בנושא ליחידה הממשלתית לחופש המידע, והתלונה נמצאה מוצדקת.

העתירה הוגשה בשל ההפרה הבוטה של הוראות חוק חופש המידע ולנוכח חשיבות המידע המבוקש לציבור נרחב של תושבים המקיימים מגע יום-יומי עם מת”ק עזה ועם הוועדה האזרחית הפלסטינית. כמו כן, ביקש ארגון “גישה” מבית המשפט לקבוע דיון מוקדם ככל הניתן בעתירה. בהחלטה מיום 13.7.2015 הורתה כבוד השופטת י’ שיצר כי המשיבים יגישו כתב תשובה עד ליום 7.10.2015 וכן הורתה כי דיון בעתירה יתקיים ביום 21.10.2015.

אין זו העתירה הראשונה של ארגון “גישה” לבית המשפט במטרה לקבל מהמתפ”ש מידע שאמור להיות ברשות הציבור מלכתחילה. עתירה זו מצטרפת לשתי עתירות מרכזיות שהגיש הארגון במהלך שנת 2014 אשר עסקו בפרסום כלל נהלי העבודה של המתפ”ש ושל המנהל האזרחי הפועל בגדה המערבית. בעקבות עתירות אלו החלו הגופים בפרסום הנהלים באתר האינטרנט של המתפ”ש, בעברית ובערבית.

ארגון “גישה” ימשיך לפעול למען הגברת השקיפות בקרב רשויות הציבור ולמען חשיפה ופרסום של כלל הנהלים וההליכים הנוגעים לתושבים הפלסטינים, ולתושבים המתגוררים ברצועת עזה בפרט.