סיפוח בגדה המערבית הוא עוד צעד של ישראל בתהליך ממושך שמפרק ומפריד חיים פלסטיניים במרחב, ומטרתו לחסום תקוות פלסטיניות להגדרה עצמית. גישה מפרסם היום נייר עמדה חדש בשם “אזור G: מבידול לסיפוח”, שסוקר את התפתחותה של “מדיניות הבידול” של ישראל, ומנתח את נזקיה הקשים. ישראל פועלת עשרות שנים לבידוד מכוון –  פיזי, כלכלי וחברתי – של רצועת עזה, אזור G, מיתר חלקי השטח הפלסטיני, באמצעות הגבלות גורפות על תנועה.

המסמך מראה כי לצד הרחבה מתמדת של מפעל ההתנחלויות בגדה, מדיניות הבידול, שמוסברת לא פעם ככורח ביטחוני, משרתת יעדים דמוגרפיים-פוליטיים: הקטנת מספר הפלסטינים המתגוררים בגדה, סיפוח שטחים והחלשת המוסדות הפלסטיניים שאמורים להיות מסד לקראת מדינה.

פרטי הסיפוח לא ברורים עדיין. על רקע “תוכנית טראמפ”, שמבקשת להנציח מציאות של בנטוסטנים בגדה, אין צורך לדמיין איזה נזקים צפויים לחברה הפלסטינית: צריך רק לראות את פגעי משטר ההיתרים שמשיתה ישראל על חיי התושבים של רצועת עזה. על ישראל להפסיק את “מדיניות הבידול” ואת פגיעתה בזכויות האדם.

לקריאת המסמך, לחצו כאן